info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbestlarm från Kulturhuset i Stockholm: "Fruktansvärt obehagligt”

I februari kom det fram att byggnadsarbetare kan ha utsatts för livsfarlig asbest vid Skanskas renovering av Kulturhuset mitt i Stockholm city – trots att asbestriskerna varit mycket kända. Nu berättar flera arbetare om fortsatta problem och varningar som de menar har nonchalerats.

Håltagaren Aki Kellokoski berättar att han utsattes för asbest renoveringen av Kulturhuset. "Jag försökte varna andra, både svenska och utländska arbetare", säger han. Foto: Margite Fransson och Privat

Just nu pågår en ombyggnad av Kulturhuset och Stadsteatern i Stockholms city. Skanska, som är huvudentreprenör och samordningsansvarig, drog igång arbetet i början av året. Tekniska installationer är uttjänta och fastigheten måste rustas upp för runt en miljard kronor. Anläggningen började byggas under 1960-talet och invigdes i början av 1970-talet, under en tid som är ökänd för att det byggdes in asbest i hus.

I februari i år fick arbetet abrupt stoppas efter att man funnit misstänkt asbest på flera ställen. Schakt fick stängas av och flera anställda behandlades som att de blivit exponerade för det livsfarliga ämnet.

Läs också Byggnads: Utgick från att alla var exponerade

– Vissa företag har varit inne i schakten men vid det här tillfället var det väl i stort sett bara de som upptäckte det som var där just då. Men vi hanterade det som att alla kunde varit utsatta. Alla fick bland annat slänga sina arbetskläder, enligt våra rutiner, säger Eva Ekelund, projektchef på Skanska för Kulturhuset/Teaterhuset.

Schakten stängdes av för sanering av den lösa sprutasbesten, företag uppmanades att sända anställda på lungröntgen, fackliga organisationer kopplades in och man hade informationsmöten. En handlingsplan gjordes upp. Senare har även ett annat tillbud anmälts efter att asbest påträffats under ett tak.

Men enligt flera anställda från olika företag som Byggnadsarbetaren varit i kontakt med fortsatte problemen.

Aki Kellokoski, håltagare, kom till bygget i mars. Därefter blev han enligt egen utsago utsatt för livsfarliga asbestfibrer flera gånger, under de månader han jobbade där.

– Jag har 20 års erfarenhet och jag såg direkt att det inte fungerade med skyddet på arbetsplatsen.

Läs också Asbest – en livsfara än i dag

Han och en arbetskamrat skulle göra hål för och bredda luckor i schakt för ventilation. Aki sågade upp ett stort antal hål och bilade loss material men då han tog loss materialet upptäckte han att det fanns eternitskivor med misstänkt asbest bakom betongen.

– Det kändes fruktansvärt obehagligt. Skivorna har använts som skydd mot brand. Det är välkänt att det finns asbest i hus som det här, så jag är förvånad att det inte var undersökt tidigare. Dessutom hade min kollega till mig jobbat där i flera veckor i asbestdammet.

Mars: Aki Kellokoski blev chockad över hur mycket misstänkt asbest som fanns i huset. Han har noga antecknat under sin tid på Kulturhuset. Så här skrev han när han arbetade med håltagning i mars/april. ”Exponerad av asbest. Eternit. Fläktrum”. Den misstänkta asbesten fanns bakom betongen. En mängd hål krävdes för varje lucka.

Hundratalet hål skulle tas upp. Aki Kellokoski slog larm.

– Först blev jag uppmanad att fortsätta jobba. En av cheferna på plats sa att det inte var någon fara eftersom jag använde vattenbegjutning. Han sa ”Det är bara att jobba på”.

Aki vägrade att jobba med håltagningen i fläktrummet där exponeringen var, istället fortsatte hans arbetskamrat.

Läs också Så dödar asbestcancer fortfarande – trots förbudet

Hans uppgifter om stora risker för asbestexponering bekräftas av flera andra personer från andra yrkesgrupper som varit på plats och som Byggnadsarbetaren talat med.

– Det har varit ren katastrof, de som leder bygget verkar inte haft någon koll alls. Vi har flera gånger arbetat i och krupit omkring i damm som sedan visat sig innehålla asbest, säger en person som vill vara anonym. Han fortsätter:

– Folk var förbannade. Det var väldigt oklart hela tiden var vi kunde vara och jobba: Var det var säkert eller inte? Varför stängde man inte hela bygget och redde ut allt? Det handlar ju om vår hälsa.

Maj: Ett annat tillfälle när Aki Kellokoski uppger att han utsatts för asbest, i ett maskinrum i Teaterhuset där han arbetade. Det ska ha varit sprutasbest på en stålbalk. ”Jag stod där hela dagen, i 8 timmar”.

Vid minsta misstanke om asbest ska jobbet omedelbart avbrytas för provtagning. Visar det sig vara asbest ska händelsen anmälas som ett tillbud till Arbetsmiljöverket och utbildad saneringspersonal med heltäckande skyddskläder måste tas in. Orsaken är att asbest är livsfarligt att hantera. Dammet innehåller fibrer som kan orsaka dödlig cancer och det kan räcka med små mängder.

– Mina varningar nonchalerades oftast, det var tydligt att jag uppfattades som besvärlig. Samtidigt har jag aldrig varit i en byggnad med så mycket asbest, säger Aki Kellokoski.

Enligt honom fanns asbestsanerare på plats men deras insatser räckte inte till. Vid sidan av asbestsanerare var det även hålltagare, rivare, ställningsbyggare, rörmontörer, smeder, brandtätare med flera som jobbade i och omkring schakten.

– Dammet flög omkring i lokalerna. Asbestsanerarna var både före och efter oss när vi gjorde jobb och sanerade. Men samtidigt, när vi gjorde jobb, frigjordes asbest under flera arbetsmoment, till exempel från eternitplattor när man tog hål i schakten på ett av våningsplanen. Det föll neråt och spreds i lokalerna. Det fanns också öppningar som inte var ordentligt täckta, därför fanns det asbestfibrer i luften hela tiden där vi vanliga yrkesarbetare jobbade, säger Aki Kellokoski.

Juli: Aki Kellokoski skulle ta ett stort antal hål för en dörröppning på en tegelvägg men bakom väggen fanns sprutasbest. Arbetet avbröts sedan han slagit larm. Men då hade han hunnit jobba och exponeras under två hela dagar i detta och ett annat liknande utrymme. Området plastades in och försågs med texten ”Asbestavfall”.

Aki förde dagbok under perioden. I hans anteckningsbok som Byggnadsarbetaren tagit del av har han, dag för dag, skrivit ner det han sett. När vi återger byggnadsarbetarnas berättelser för Skanska får vi till svar att de inte känner igen något av fynden som Aki berättat om – uppenbart misstänkt asbestmaterial.

Vi har vittnesmål om att personer exponerats för asbest utan att jobbet stoppats. Kommentar?

– Det låter som fel uppgifter. Vid alla fall av misstänkt asbest ska området spärras av och prover tas. Våra rutiner är att de alltid ska informera oss och att prover ska skickas iväg. Har det skett på ett annat sätt har våra underentreprenörer inte följt våra riktlinjer. Det är dock inget som har kommit till min kännedom, säger Carl Carlstedt, kontaktperson Bas-U och en av Skanskas platschefer.

Aki jobbade åt Rejcab som är anlitat av rivnings- och saneringsentreprenören Delete Service, som är Skanska´s entreprenör. Det är dock andra företag som gör asbestsanering. Detta på grund av att Delete fick i mars i år fick sitt tillstånd att sanera asbest indraget i hela landet. Det var Arbetsmiljöverket som drog in tillståndet eftersom man ansåg att företaget misskött sin sanering.

Pär Larsson är regionchef på Delete. Han känner till händelsen i februari. Men säger att han inte känner till att några personer blivit exponerade eller att arbeten med misstänkt asbest inte avbrutits. Han säger att han inte har någon kunskap om de fall Byggnadsarbetaren räknar upp men hävdar samtidigt att det hela är otänkbart.

– Det finns inga möjligheter. Vid misstanke om asbest slår vi tvärstopp med en gång. Då gör vi en provtagning med en gång och vi gör en avvikelserapport. Jag har inte sett eller hört någonting om det. Vi har policyn att så fort det är någonting slår vi stopp.

Aki Kellokoski lämnade bygget och sin dåvarande arbetsgivare i juli i år.

– Jag vågar inte tänka på hur sjuk jag kan bli av det här. Jag försökte varna andra men både bland de svenska och utländska arbetarna fanns en stor okunskap om riskerna.

Arbetsmiljöverket utreder fortfarande händelsen i februari.

Vet du mer? Kontakta reporter Margite Fransson

Asbesten i Kulturhuset
  • Kulturhuset och Teaterhuset är byggt under en tidsperiod när man byggde in mängder med asbest i byggnaderna.
  • Det är då asbestmaterial bearbetas som fibrer frigörs och det blir farligt.
  • För att avgöra om ett material innehåller asbest behöver man ta prover. I  hus som Kulturhuset/Teaterhuset finns material som liknar varandra där det i vissa fall är asbest, i andra fall inte.
  • Arbeten avbryts ofta för asbestkontroll då det finns asbest i så stora delar av husen.
Margite Fransson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbestlarm från Kulturhuset i Stockholm: "Fruktansvärt obehagligt”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig