info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V38

Byggnads: Utgick från att alla var exponerade

Byggnads var på plats efter att asbest upptäckts i Kulturhuset och Teaterhuset i februari. De utgick då från att samtliga byggnadsarbetare var exponerade för asbest.

Byggnads var på plats i februari efter det första asbestlarmet. Bilden är tagen efter senare avspärrningar. Foto: Privat

Byggnads Stockholm-Gotland var på bygget i februari och början av mars i år efter att asbesthaltigt material upptäckts i ett schakt. En ventilationsinstallatör hade påträffat lös asbesthaltig isolering, sprutasbest,  i ett av schakten i Teaterhuset. Arbetet avbröts och händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket. Asbest hade då också påträffats på annat håll, i Kulturhuset.

– Det ringde en massa medlemmar hit och undrade om asbestexponering, eftersom att man hade avbrutit arbetet och stängt vissa utrymmen, säger Johnny Rindebrant.

Hur många var exponerade?
– Vi har utgått ifrån att det gäller alla yrkesarbetare. Asbest är lättflyktigt. Vi antog att den suttit i tak eller på väggar i trumman och lossnat och trillat ner och så har någon klivit ner för att göra jobb, säger Johnny Rindebrant.

Han säger att han inte vet exakt hur många som jobbade då men att det kan ha rört sig om 60-100 personer.
Han och en kollega åkte till arbetsplatsen. Han upplevde att det var svårt att nå ut till alla.

– Vi pratade med alla företag och sedan samlade vi alla arbetare på arbetsplatsen. Vi pratade först och främst med deras företrädare, för det var kanske 80 procent som inte talade svenska. Skanska, som är huvudentreprenör,  hade bara ett par egna gubbar där.

Facket informerade företagen om att man ska göra arbetsskadeanmälan och dokumentera skadorna.
I mars hölls ytterligare informationsmöten med företag och anställda. På genomgången med byggnadsarbetarna hade de hjälp av tolkar. Fackförbunden Byggnads, Målarna, Skanska, och den som gjort miljöinventeringen var med.

– Det fanns en oro. Vi var där för att se till att det blir rätt. Sedan har vi inte hört något mer, inte förrän nu, säger Johnny Rindebrant.

Han säger att all asbest ska hanteras av personal med särskilt skydd, utbildning och särskilt tillstånd och han är förvånad över uppgifter som kommer fram om att vanliga yrkesarbetare utsatts för asbest.

– Det är allvarligt och gör mig besviken. Vi har varit där och informerat både arbetsgivare och anställda om riskerna. De måste man ta på allvar. Det är en arbetsplats med extremt mycket asbest, säger han.

Just på grund av riskerna har miljöinventeringar gjorts. Men i hus som det här kan asbest också finnas dolt bakom väggar och andra material.

– Då måste alla som ansvarar för bygget såväl  byggherren som entreprenörer, se till att ingen exponeras. Och de måste försäkra sig om att de anställda känner igen asbest så att de kan slå larm, säger han.

Då han ser några bilder på misstänkt asbest, fall som Skanska alltså inte har hört talas om, säger Johnny Rindebrant:
– Vi skulle begärt provtagning när vi sett sådana grejer. Jag hade stoppat jobbet tills man gjort en provtagning och fått svar om innehållet. Att inte göra det eller att låta jobbet fortgå är mycket allvarligt.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V38-39 desktop