info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 940×280 v1-2

Årets sämsta bygge: Företaget som struntar i riskerna

Bristande fallskydd gång på gång. År efter år. Men företagsledarna kör på med samma byggmetoder och riskerar arbetarnas liv. Partner Entreprenad är årets sämsta bygge.

Blandat ställningsmaterial, extremt underdimensionerat fallskydd och infästning av ställning med läktmaterial är tre risker från olika byggen. Foto: Malin Arnesson, Marcus Toftén

En dag i maj får det regionala skyddsombudet Marcus Toftén ett samtal från en snickare på Peab som vill tipsa om ett farligt villabygge i Halmstad.

”Ni måste göra något åt det här bygget, det ser för jävligt ut”, säger snickaren.

Marcus Toftén sätter sig i bilen och åker till adressen, ett område utanför stan där företaget Partner Entreprenad bygger villor. Han parkerar bilen och ser sig omkring. Flera murade villor håller på att byggas. Det saknas fallskydd på flera ställen, rullställningar står 10 centimeter från kanten på en avsats 3–4 meter upp, viktiga delar saknas på fallskydden och byggnadsarbetare jobbar högt upp utan linor. Marcus får tag på arbetsledaren och förklarar att arbetarna måste ha fallskydd. Det ska ordnas, försäkrar arbetsledaren.

Ett par dagar senare åker Marcus tillbaka till bygget för att kontrollera om arbetsgivaren löst fallskyddet för sina anställda. Han ser två personer på taket. Utan linor.

Från den dagen började Marcus arbeta outtröttligt med att kontrollera bygget regelbundet och han söker kontakt med företagets ägare för att få till stånd möten. Han vill gå igenom regler när det gäller ställningar och fallskydd och han vill informera hur man ska jobba på ett systematiskt sätt med säkerheten för de anställda.

Skyddsombudet Marcus Toftén (till höger) har flera gånger ställt krav på ställningen bakom. Fortfarande finns brister som plank i övergångar på hörnen. Här med Niclas Dahlqvist från Byggnads förhandlingsenhet i region Väst. Foto: Malin Arnesson

Partner Entreprenad är ett mindre företag med säte i Halmstad. Bolaget bygger mestadels villor, men uppför även till viss del andra byggnader, till exempel studentbostäder och flerfamiljshus. Ett av företagets varumärken är Teabvillan i Halmstad AB. Teabvillan har en fabrik där man producerar väggelement till sina villabyggen. Enligt bolagsverket hade Partner Entreprenad och Teabvillan tillsammans 16 anställda 2019, men enligt uppgift i ett av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden 2020 har företaget periodvis 25 anställda beroende på antalet pågående projekt.

När Byggnadsarbetaren börjar granska företaget visar det sig snabbt att bolaget har haft ögonen på sig från flera håll under lång tid. Omedelbart förbud att utföra arbete staplas på hög mellan åren 2016 och 2020.

Arbetsmiljöverket stoppade 2019 ett villabygge i Trollhättan där fem arbetare jobbade på ett tak utan ett enda fallskydd kring huset. Myndigheten hotade med ett vite på 75 000 om arbetarna gick upp på taket igen utan skydd, ett högre vitesbelopp än vanligt på grund av de återkommande problemen.

Ett bygge i Trollhättan utan några ställningar alls. Arbetsmiljöverket stoppade bygget. Foto: Arbetsmiljöverket

Slarvet med säkerheten fortsätter även efter detta. 10 januari 2020 upptäcker Arbetsmiljöverket att det saknas viktiga delar av en ställning kring ett trevåningshus på Öland och myndigheten förbjuder företaget att fortsätta jobbet.

Myndigheten kritiserar också att arbetsmiljöplanen bara finns på svenska, trots att flertalet av arbetarna kommer från Polen. En tid senare gör inspektören en ny kontroll och upptäcker då nya fallrisker. På ena gaveln befinner sig en arbetare som lägger puts utan tillräckligt fallskydd och senare åtgärdas bristerna. Men redan nästa månad, när myndigheten kontrollerar bygget igen, upptäcks nya faror. Det visar sig att ställningen är infäst i trevåningshuset enbart på två ställen. En hörna av ställningen är placerad direkt på blålera utan bräda under, och det saknas också nät som krävs på grund av den branta taklutningen.

Omedelbara förbud för Partner Entreprenad
 • 2019-04-17: Omedelbart förbud att utföra arbete över två meter utan godkänt fallskydd, Pudelgatan, Trollhättan.
 • 2020-01-10:
  Att utföra arbete över två meter utan godkänt fallskydd, Onkel Sams väg, Färjestaden, Öland.
 • 2020-06-02: Att utföra arbete över två meter utan godkänt fallskydd, Lundavägen, Åkarp.

Tidigare år: 

 • 2017-05-18:
  Omedelbart förbud att utföra arbete över två meter utan godkänt fallskydd. Fjällbacka.
 • 2016-06-08:
  Att utföra arbete över två meter utan godkänt fallskydd. Villiusgatan i Kalmar.
 • 2016-02-09:  Att utföra arbete över två meter utan godkänt fallskydd. Allégatan Fjällbacka.

Gång på gång förklarar Arbetsmiljöverket pedagogiskt exakt vad som riskerar att leda till allvarliga olyckor på ett bygge, vilka regler som gäller och vilket ansvar en arbetsgivare har för de anställdas säkerhet. Inspektörerna förklarar vilka brister som måste åtgärdas, de skickar beskrivningar av godkända ställningsmontage för att arbetsgivaren ska lära sig något av varje inspektion.

Felen åtgärdas, men så brister fallskyddet igen – på nästa bygge.

– Vid det här laget vet cheferna hur man ska organisera en byggarbetsplats. De vet hur fallskydden ska se ut för att vara godkända. De vet att de ska stänga av halvfärdiga ställningar med flaggspel. Men de kör på utan att bry sig. De vill inte ta ansvar, det handlar bara om att tjäna pengar, säger Marcus Toftén.

Farlig tillfartsled vid bygge i Färjestaden. För långt avstånd mellan ställning och dörren in till bygget. Foto: Arbetsmiljöverket

Ett annat exempel på företagets bristande ansvarskänsla för sina arbetare, är bygget av studentlägenheter på Lundavägen i Åkarp i Skåne. Här upptäckte myndigheterna i somras att arbetarna var utsatta för kemiska hälsorisker. Arbetsgivaren hade inte informerat sina anställda om riskerna med en viss fästmassa och hur den på ett säkert sätt skulle hanteras. Någon månad senare stoppade Arbetsmiljöverket lägenhetsbygget och hotade med ett nytt vite på 50 000 kronor. Igen på grund av fallrisker. Dessutom hade byggarbetarna inga hjälmar, det användes vinkelslipar utan skyddsanordning och där fanns också större maskiner som inte var besiktigade.

Den 8 juli fick arbetsmiljöinspektören Blago Basic ett fax från polisen i Skåne om en olycka på arbetsplatsen och kontaktade företaget direkt.

– Det var en familjemedlem till ägaren som jobbade i företaget, som hade skadat sina fingrar i samband med ett lyft av en järnbalk. Det var rena turen att han inte skadade sig allvarligt, säger Blago Basic.

LÄS ÄVEN: Fler bottenbyggen 2020 

På försommaren skedde en annan olycka på företaget. Enligt uppgift till Byggnadsarbetaren fick en arbetsledare då ett väggelement över sig och fick åka akut till sjukhus på grund av skador på huvudet.

– Vi undrade varför han inte dök upp på vår arbetsplats som planerat och fick höra av våra kollegor att han låg på sjukhus. Senare kom han till vår arbetsplats med bandage runt huvudet och sade att ett väggelement hade fallit över honom och att det var rena turen att han inte krossade huvudet, säger Waldemar Kanabus.

Bygge i Halmstad: Inget fallskydd på rullställning varken uppe eller nere. Endast stege som tillfartsled för att bära upp material, verktyg och så vidare. Foto: Marcus Toftén
Waldemar Kanabus.

Men det är inte bara det systematiska säkerhetsstrulet som väcker frågor om Partner Entreprenad. Waldemar Kanabus sade upp sig från företaget och kontaktade facket när han inte fick ut sin lön. Han anser att företaget utnyttjar arbetarna, som hämtas från Polen.

– Arbetsledaren raggar folk i Polen med löfte om bra lön. Sen lurar han dem. Direkt när jag kom till företaget fick jag höra diskussioner bland mina arbetskamrater att det var fel på lönen varje månad. Det saknades alltid några tusenlappar och de satte i system att inte betala slutlön. Det blir ganska stora belopp totalt sett eftersom det är väldigt många som slutar i det här bolaget. Jag känner till minst tio personer som inte fick sin slutlön.

Ställningarna

”Företaget använder genomgående polska ställningar och jag har aldrig sett något bevis för att de är typgodkända och tillåtna”, säger Marcus Toftén.

Piotr Samek.

Flera arbetare har vänt sig till Byggnads för att få hjälp med felaktiga löner. Ytterligare tre byggnadsarbetare tog i våras hjälp av en advokat och stämde företaget i en svensk domstol på grund av att de blivit blåsta på lönen, vilket enligt uppgift senare ledde till en uppgörelse.

En annan arbetare, som vill vara anonym, kontaktade Skatteverket för att kontrollera om arbetsgivaren betalade in skatt.

– Jag fick en lägre lön än vad som avtalats. Arbetsgivaren sade att det var på grund av skatteinbetalningar. Men det var ingen skatt inbetald för mig, berättar han för Byggnads.

En annan arbetare, snickaren Piotr Samek, väntar också på pengar.

– Jag skrev noggrant upp antal arbetade timmar och vilka arbetsplatser jag varit på men har inte fått slutlönen på 227 arbetade timmar, säger han.

Här saknades det tidigare helt infästningar. ”Nu har de gjort vissa infästningar men på ett fel sätt. De har bland annat använt patentband och gipsskruvar för att fästa. Minsta påverkan så riskerar ställningen att rasa”, säger Marcus Toftén. Foto: Malin Arnesson

Just nu pågår också en förundersökning om illegal arbetskraft hos en av företagets underentreprenörer på Öland.

Marcus Toftén, Byggnads regionala skyddsombud i Halmstad, menar att bolagets byggverksamhet borde stoppas.

– Risken är stor att någon snart ramlar ner och skadar sig svårt eller i värsta fall dör på något av deras byggen. Det sorgliga är att arbetarna är i beroendeställning. De kan inte språket. De vågar inte ställa krav. De vet kanske inte ens vet hur en säker arbetsplats ska se ut. Och detta utnyttjas av dem som äger företaget.

Byggnadsarbetaren har vid flera tillfällen kontaktat Sakib Huskanovic, vd för Partner Entreprenad, för att få en kommentar till utnämningen, få svar på frågor och höra företagets syn rörande arbetsmiljön. Han är upprörd över utnämningen, anser att den är felaktig men har valt att inte besvara frågorna.

Så utser vi årets sämsta bygge
 • Det är redaktionen som utser årets sämsta byggarbetsplats.
 • Utnämningen bygger på vår bevakning under året, en rundringning till Byggnads regioner, olika myndigheter, slagningar i diarier, samt andra källor.
Motivering
 • Trots att Arbetsmiljöverkets inspektörer gång på gång informerat Partner Entreprenad under flera år om hur man ska uppfylla säkerhetskraven, återkommer allvarliga brister ständigt på företagets nya byggen. Vår granskning visar att man på ett systematiskt sätt struntar i riskerna: att byggjobbare drabbas av allvarliga olyckor och i värsta fall omkommer. Därför utnämner vi Partner Entreprenad till Årets sämsta bygge 2020.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.


Du läser: Årets sämsta bygge: Företaget som struntar i riskerna