Publicerad 21 december 2017 11:45

Mätningar ska stoppa dödliga dammet på byggen: "Målet hitta säkra arbetsmetoder"

Kvartsdamm skadar och dödar byggnadsarbetare. Men nu ska dammet börja mätas i stor skala för att minska de farliga jobben. Resultaten ska kunna användas på många byggen.

Kvartsdamm, som är vanligt på byggen, kan ge stendammslunga, risk för lungcancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Men problemet är att de fina kvartskornen inte syns för blotta ögat. Man kan jobba med höga kvartshalter i luften i tron att man är säker. Samtidigt görs ofta inga mätningar alls på byggarbetsplatser.
Men i början av nästa år startar mätningar på byggen för att få veta hur mycket kvartsdamm olika arbetsuppgifter ger och om de åtgärder som görs mot dammet verkligen fungerar. Resultaten blir referensmätningar som sedan ska kunna användas av många andra arbetsplatser.
Bakom finns ett nytt branschprojekt i bygg med målet att minska riskerna med dammet och ge arbetsplatserna bättre möjligheter att riskbedöma olika jobb.
̶ Målsättningen är att hitta arbetsmetoder som är så säkra som möjligt. Så att man vet att när vi gör vissa åtgärder mot kvartsdammet, då kan vi känna oss trygga. Men för att veta det måste vi först mäta, säger Anna Billgren, arbetsmiljöstrateg på Skanska, som tagit initiativ till projektet.
Hon arbetade tidigare på Arbetsmiljöverket och har i många år mätt damm och konstaterat att halterna av det farliga kvartsdammet ofta är alltför höga.

LÄS MER:
Kvartsdamm på bygget skördar liv
"Jag hade lungor som en 65-åring"
Forskare larmar om gränsvärde

Skärpning krävs i kamp mot damm

Kvartsdamm och svetsrök ökar risk för hjärtinfarkt

Ska användas av olika företag

Skanska sökte pengar från Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond (SBUF) och driver projektet tillsammans med NCC, PEAB, JM och Veiddekke. Också byggföretagen går in med pengar. Även Byggnads och Arbetsmiljöverket ingår i arbetet.
Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.
De referensmätningar som nu tas fram ska senare kunna användas av olika byggarbetsplatser som utför jobb där arbetare utsätts för kvartsdamm.
̶ Vi räknar med att starta mätningarna i februari och vi kommer att mäta exponeringen vid ett stort antal arbetsuppgifter, samt göra många mätningar vid varje uppgift. För en och samma uppgift varierar ju exponeringen för kvarts beroende på vilken utrustning man använder, hur man arbetar och halten kvarts i det damm som sprids, berättar projektledaren Ann-Beth Antonsson vid IVL.
Det gäller att vara försiktig och noggrann vid användning av referensmätningar. Att det står klart vilka förhållanden som måste gälla för att mätningarna ska kunna användas av andra arbetsplatser. Det kan till exempel handla om att använda fungerande punktutsug och annan utrustning för den som använder resultatet.
̶ I projektetet ingår att se till att det är tydligt hur referensmätningar ska användas, så man inte drar felaktiga slutsatser och tror att kvartshalten är låg, även om den inte är det, säger Ann-Beth Antonsson.


Så kan du skadas av kvartsdamm
Kvarts kan orsaka silikos (stendammslunga) och lungcancer
samt ökar risken för hjärtinfarkt,
kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol) och ledgångsreumatism.

Mäter fräsning och rivning

Några exempel på arbetsuppgifter som kan komma att mätas är: spårfräsningar, spackelslipning, blandning av murbruk och lättrivning av betong och gips. Jobb där tidigare mätningar visat att man är över gränsen kommer troligen inte att studeras, som exempelvis grovrivning som sprider mycket betongdamm. Där vet man att damm och kvartshalten överskrider gränsvärdet och att de som jobbar måste ha andningsskydd. Det man vill är att hitta arbetsmoment där man kan säkerställa att jobbet kommer under gränsvärdet, genom olika åtgärder, som exempelvis punktsug eller vattenbegjutning. Projektet inriktas mot rot-jobb och kommer att omfatta både de som jobbar direkt med dammiga jobb och de som bara befinner sig i samma lokaler.

"Mäts för lite idag"

̶ Det är bra att det här görs, för det mäts för lite i dag. När man startar ett arbete kan resultatet visa en indikation på om jobbet är farligt eller inte och om det är möjligt att komma ner i säkra nivåer, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström som har mycket kontakt med byggnadsarbetare som oroar sig över riskerna.
Men, menar han, företagen kan inte bara förlita sig på referensmätningar och hänvisa till dem. Där det behövs måste man också göra mätningar på det enskilda bygget.

Så många har dött i silikos

 • 17 personer som arbetat med byggverksamhet avled 2007-2012 i Sverige med silikos som enda eller bidragande dödsorsak.
 • De arbetade med bergsprängning, anläggningsarbete, stenkross och betongarbete.
 • Totalt orsakade silikos 71 personers död under samma period. De som som insjuknar har normalt sett jobbat i damm under många år. Forskare befarar att långtifrån alla fall upptäcks på grund av brister inom röntgen.

Källa: Studie av professorerna Bengt Järvholm och Magnus Svartengren. Publicerad i Läkartidningen.

I dag har kvarts ett gränsvärde på 0,1 milligram kvartsdamm per kubikmeter luft. Det finns förslag från Arbetsmiljöverket om att sänka det till hälften. Det är en fråga som man har beredskap att väga in i projektet.


Läs mer: "Arbetares liv vägs mot företagens kostnader"

Vill få nya metoder: "Kan ta tre veckor få svar"

Anna Billgren på Skanska hoppas också på att det ska komma bättre mätmetoder framöver. Dagens kommer från 1970-80-talet och är långsamma och svåra att hantera.
̶ Det kan ta tre veckor innan vi får ett provsvar. Vi vill kunna se direkt om våra åtgärder har effekt, säger hon.

Dammprojektet – detta händer

 • Under hösten har IVL granskat vilka dammande arbetsmoment som förekommer på byggen och vilka åtgärder som kan minska exponeringen för kvartsdamm.
 • Företagens tidigare mätningar har sammanställts.
 • Internationella sammanställningar har granskats.
 • Under våren görs mätningar på utvalda arbetsuppgifter.
 • Ska resultera i en rapport och ett verktyg för användning av referensmätningar i byggbranschen. Ett webbverktyg diskuteras.

Nyckelord:

Arbetssjukdomar, Damm

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: OLYCKOR PÅ NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se