Publicerad 12 april 2017 09:31

Kvartsdamm och svetsrök ökar risk för hjärtinfarkt

Ny rapport om risker på byggen

Vanliga ämnen på byggen som kvartsdamm, svetsrök och motoravgaser ökar risken för hjärtinfarkt. Det visar en ny rapport.

Igår skrev vi om den nya cancerklassningen av svetsrök. Men svetsrök och andra vanliga ämnen på bygget, som kvartsdamm och motoravgaser, kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det slår en ny genomgång av dagens kända forskning fast.
-Det är allvarligt eftersom det rör sig om en ganska vanlig exponering ute på byggarbetsplatser och jag tror inte det finns någon större medvetenhet om riskerna, säger Maria Albin. Hon är en av forskarna bakom rapporten och verksam som överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

"Viktigt byggnadsarbetare skyddar sig"

Också tidigare studier har visat att kvartsdamm kan ge hjärtinfarkt. Men misstankarna har nu stärkts. Rapporten bygger på 8 000 vetenskapliga artiklar om sambandet mellan kemiska ämnen och hjärt-kärlsjukdom och är gjord på uppdrag av SBU, (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.)
Maria Albin tycker att resultatet måste leda till förändring.
-Det är viktigt att kunskapen sprids till arbetsplatserna så att dammnivåerna hålls nere, att byggnadsarbetare skyddar sig mot dammet och så behöver Arbetsmiljöverket sätta rätt gränsvärde, säger hon.

Vill sänka gränsvärdet

Hon tillhör de yrkesmedicinska forskare som vill få Arbetsmiljöverket att sänka gränsvärdet för kvartsdamm eftersom man anser det bevisat att människor kan skadas även om de följer dagens regler.
Men när riskerar man att ta skada av kvartsdamm?
-Det är omöjligt att säga utifrån denna rapport. Men finns ett vetenskapligt underlag som talar för att man bör hålla sig under en fjärdedel av dagens gränsvärde, säger Maria Albin.
Kvartsdamm finns bland annat i betong och sten och idag uppskattas cirka 85 000 personer på hela arbetsmarknaden ha jobb där de utsätts för dammet. Däribland finns många yrkesgrupper i byggbranschen som bilar, river, med mera. Kvartsdamm uppstår bland annat vid bilning, stenarbeten och rivning.

Läs mer:
Skyddsombud oroade över risk för hjärtinfarkt
Svetsrök kan ge gancer och malignt melanom
Kvartsdamm på bygget skördar liv

Svetsröken skadar

Också ett annat vanligt ämne i byggmiljön, svetsrök, innebär en förhöjdhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom. Också där stärks sambanden i den nya rapporten.
Vad är det i röken som skadar?
-Det vet vi inte ännu inte säkert. Men det är troligen främst de små partiklarna i röken som är orsaken, säger Maria Albin.
Rapporten visar också ett samband mellan hjärtsjukdom och andra kemiska ämnen i arbetsmiljön, som motoravgaser, dynamit, skärvätskor och bly. Byggnadsarbetare som jobbar i trånga utrymmen och tunnlar kan utsättas för motoravgaser. Bly kan frigöras vid skärbränning och slipning.


Förutom riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar finns en rad andra allvarliga sjukdomar som orsakas av de skadliga ämnena.

  • Kvartsdammm kan bland annat också orsaka stendammslunga, lungcancer och lungsjukdomen Kol, samt reumatisk sjukdom
  • Svetsrök kan ge astma allergi, kol och lungcancer och lungödem.UV-strålningen från lågan kan ge malignt melanom i ögonen.

Tyck till! Kommentera artikeln

LÄS MER

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se