Publicerad 30 augusti 2017 09:34

Åklagare om Ludvika-olyckan: "Kan ha lagt ut betongen på ett felaktigt sätt"

Flera orsaker till broraset i Ludvika

Felbyggd ställning, dålig gjutning eller för tung betong. Orsakerna till broraset i Ludvika kan vara flera. Åklagaren kommer troligtvis att begära företagsbot.

Vid den allvarliga olyckan i Ludvika den 13 juli skadades 12 personer, sex av dem allvarligt när broformen rasade under gjutningsarbetet. Flera arbetare fick räddas ur betongen. Just nu håller polisen och Arbetsmiljöverket på att utreda olyckan. Polisen har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott.
- Vi avvaktar teknikernas slutsatser. Det är flera aktörer som är inblandande i utredningen, säger Charlotta Tanner, åklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott.

Läs mer: 12 skadades i rasolyckan "Allt har kollapsat"

"Har lagt ut betongen på ett felaktigt sätt"

Polisen utreder nu vad som kan ha gått fel när stålställningen under gjutformen gav vika. Det kan finnas flera orsaker till att broraset.
- Det kan vara ett utförandefel, att man har lagt ut betongen på ett felaktigt sätt än det som man normalt gör. Det kan också vara ett beräkningsfel, att man inte tagit hänsyn till att betongen blir tung när den är blöt, säger Charlotta Tanner.
Skanska var huvudentreprenör på byggarbetsplatsen och anlitade det svenska företaget Britek för ställningsbygget och det polska bolaget G& M för gjutningen av bron.

Läs mer: Tyvärr inte förvånad att olyckor händer

"Kommenterar inte den uppgiften"

G& M har i flera medier, bland annat Dagens Teknik, uttryckt att Britek bär skulden, eftersom ställningen, som skulle hålla uppe formen under gjutning, var för vek. Britek tillbakavisar anklagelserna och uppger för Helsingborgs Dagblad att företaget kontrollerat beräkningarna för ställningen utan att hitta några fel.
Vad är din kommentar?

- Jag kommenterar inte den uppgiften, men vi undersöker givetvis om ställningen varit för vek och om man har gjort beräkningar utifrån den betongmängd som man ska lägga på, säger åklagare Charlotta Tanner.

Läs mer:
Komplicerad utredning om rasolyckan i Ludvika

"Skulfrågan måste vara utredd först"

Åklagaren kommer troligtvis inte att rikta åtalet mot en enskild person, utan att begära företagsbot mot ett eller flera företag.
- Som jag bedömer det just nu så handlar det om oaktsamhet och vållande till kroppskada. Det är vanligt, när det gäller arbetsmiljöolyckor som inte har dödlig utgång, att använda företagsbot, säger åklagare Charlotta Tanner.
2008 rasade en gjutform vid ett brobygge över Älandsfjärden, två personer dog, tre skadades allvarligt. Skanska, som hade huvudansvaret, dömdes till 6 miljoner kronor i företagsbot.
Vilket belopp tror du att det kan handla om här?
- Jag vill inte uttala mig om något belopp. Skuldfrågan måste vara utredd först innan man säger något om beloppet. Det beror vilken oaktsamhet som företaget eller företagen har gjort sig skyldiga till, säger Charlotta Tanner.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se