Publicerad 2 november 2016 06:00

Byggnads a-kassa sänker avgiften

Byggnads a-kassa sänker medlemsavgiften igen. Från och med årsskiftet blir det elva kronor billigare per månad.

Styrelsen för Byggnads a-kassa har beslutat att sänka medlemsavgiften. Förutsatt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, godkänner beslutet blir kostnaden elva kronor lägre per månad från och med januari 2017.
‒ Den positiva medlemsutvecklingen bidrar till att vi kan göra så här. A-kassan har fått 1 400 nya medlemmar sedan årsskiftet, äger kassaföreståndare Alf Mellström.

Stort eget kapital
Dagens höga sysselsättningsgrad är en del av förklaringen till sänkningen. En annan är att Byggnads a-kassa under åren 2007‒2014 byggde upp ett större sparkapital för att klara konjunktursvängningar. Under denna period var de olika a-kassornas avgifter kopplade till arbetslöshetens i deras respektive branscher ‒ vilket ledde till såväl chockhöjda avgifter som massflykt från både kassorna.
‒ När modellen tack och lov övergavs 2014 stod vi där med ett stort eget kapital. Styrelsens utgångspunkt är att det måste gå tillbaka till medlemmarna och då är det bästa sättet att sänka avgiften, säger Alf Mellström.

LÄS MER: Fackmedlemmar får lägre avgift

Sänkningen omfattar kassans samtliga medlemmar. Till skillnad från den senaste sänkningen, i januari 2016, som bara omfattade de som även var medlemmar i Byggnads eller Svenska Målareförbundet. Men fortfarande kommer avgiften att vara lägre för den som är fackligt ansluten.
‒ Det är för att vi har lägre kostnader för förbundsmedlemmar genom att vi kan utnyttja administrativa vinster, säger Alf Mellström. Det här är godkänt av IAF. Vi skyldiga att kunna redovisa verkliga kostnadsskillnader för att få ha olika medlemsavgifter.

Så blir avgiften från januari 2017:

• 110 kronor per månad för den som är medlem i Byggnads eller Svenska Målareförbundet.
• 119 kronor per månad för den som enbart är medlem i a-kassan.

Nyckelord:

A-kassa

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se