info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Vill att olyckor tas upp i EU

Hon vill ha fler åtal efter byggolyckor. Bittan Andersson har gjort en framställan till Europaparlamentet efter sin sons död i ett trappras. Risken är dock stor att EU inte agerar.

Montören Christian ”Chrisse” Wikström dog efter att en trappa rasat vid ett kontorsbygge vid den nya Arenastaden i Solna 2011. Han blev 26 år.
Åklagare har granskat olyckan och konstaterat att den föregåtts av allvarliga fel, men har inte ansett att bevisningen räcker för något åtal. Det fick Bittan Andersson att 2014 göra en framställan till Europaparlamentet, något alla EU- medborgare har rätt att göra i EU-frågor som de är berörda av.
”Jag ber, sätt press på den svenska regeringen så en ändring i lagen kan ske snarast. En lag som bör gälla i alla länder”, skrev Bittan Andersson.
I slutet av förra året fick hon besked att ärendet tagits upp av parlamentets utskott för framställningar och att denna gett den europeiska kommissionen i uppdrag att göra en preliminär undersökning av problemets olika aspekter.
-Det behövs en skärpt arbetsmiljölagstiftning. Det kommer inte att påverka Chrisses fall, men tyvärr är han varken den förste eller siste som dör på ett bygge. Huvudentreprenörer och arbetsgivare måste ställas till svars för att de ska ta ett ansvar, så att olyckorna minskar. Det sänder helt fel signaler att de som är ansvariga för allvarliga olyckor går fria, säger Bittan Andersson.

Läggs sannolikt ner

Europaparlamentet har ett flertal möjligheter att agera efter att EU-medborgare gjort framställningar. Man kan begära olika typer av utredningar och i vissa fall lägga betänkanden om sina iakttagelser och göra rekommendationer.
Men trots Bittan Anderssons förhoppningar ser det ut som att Europaparlamentet inte går vidare med det frågan. När Byggnadsarbetaren granskar visar det sig att den redan den 28 januari, på torsdag, finns med på föredragningslistan i utskottet för framställningar. Då är sannolikheten stor, enligt uppgifter, att ärendet läggs ner. Det visar sig att kommissionen har gjort bedömningen att Sverige följer EU-direktiven inom hälsa och säkerhet och därför inte skulle kunna tvingas till en starkare lagstiftning.
-De resonerar fel i kommissionen och Europaparlamentet om det läggs ner. Eftersom åklagare inte kan ha lagen i ryggen och åtala oansvariga arbetsgivare så är något allvarligt fel. De kan inte ens åtala arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler, säger Bittan Andersson.

Begär överprövning

Alltsedan olyckan där hon förlorade sin son har Bittan Andersson drivit en kamp för att åtal ska väckas. Åklagare har sedan utrett ärendet och konstaterat allvarliga fel, men har inte ansett sig ha tillräckliga bevis för åtal. Bittan Andersson har i flera omgångar begärt överprövning av dessa beslut. Den 19 maj preskriberas ärendet.
-Det finns fortfarande är så många oklarheter och frågetecken. Fler förhör borde gjorts, säger hon.

Olyckan
Christian Wikström dog efter en olycka i maj 2011. Han stod på tionde våningen i ett av husen till ett kontorsbygge. En kran hade lagt på en förtillverkad del till trappan, då den rasade. Christian föll 28 meter och hamnade delvis under rasmassorna och avled senare av skadorna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Vill att olyckor tas upp i EU

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig