info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Vi är kritiska och besvikna"

Igår presenterades ett statligt utredningsförslag till nya regler som ska skydda utländsk arbetskraft i Sverige från att utnyttjas. Byggnads kritiserar förslaget och menar att utstationerade från andra länder inte får det skydd som det var tänkt.

Byggnads riktar bland annat kritik mot att den enskilde arbetstagaren måste skaffa sig en så kallad exekutionstitel innan personen kan göra anspråk på att få ut lönen, i de fall arbetsgivaren till exempel betalar ut för lite i lön.
– Vi vänder oss emot det här förfarandet, eftersom det kommer att leda till att väldigt få använder huvudentreprenörsansvaret. Det innebär att utstationerade arbetstagare berövas det skydd som direktivet var tänkt att ge, säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm.
En exekutionstitel innebär i korthet att den utstationerade arbetaren, måste gå till en domstol eller till kronofogden, som därefter begär in uppgifter och gör en utredning. Sedan fattas beslut av myndigheten, ett beslut som den enskilde sedan kan använda för att utkräva sina rättigheter i enlighet med huvudentreprenörsansvaret.

”Båda parter måste informera”

Enligt Byggnads saknar utredningen också förslag om hur parterna på arbetsmarknaden, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, gemensamt ska nå fram med information om den svenska modellen, till utstationerade.
Den innehåller också, enligt Byggnads, en skrivning om att huvudentreprenörsansvar endast ska gälla för utstationerade arbetstagare.
– Detta vänder vi oss emot. Lagen borde gälla för alla. En begränsning till enbart utstationerade, kommer att medföra onödiga tvister, eftersom arbetsgivarens naturliga invändning kommer att vara att arbetstagaren inte är utstationerad, säger Johan Lindholm.

”Hoppas de tar till sig kritiken”

Betänkandet, som alltså innehåller förslag på hur ett europeiskt direktiv ska genomföras i svensk rätt, ska nu gå ut på remiss. Därefter fattar regeringen beslut.
– Vi förutsätter att regeringen nu tar till sig av vår kritik och genomför de förändringar som måste till, så att utredningens förslag inte blir verklighet, säger Johan Lindholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Vi är kritiska och besvikna"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig