info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

VD: "Vi har ett ansvar att utreda vad som hänt"

Anders Whass, vd på ED Bygg, kommenterar olyckorna och kritiken mot säkerhet, handledning och bidrag.

Hur kommer det sig att ni har haft så många olyckor på kort tid?
– Det är svårt att jämföra. Jämför du med stora bolag är det ju knappt några olyckor alls. Olyckorna i sig har vi inte kunnat se något samband mellan, från de interna utredningar vi gjort.
Vad är orsaken till dödsolyckan?
– Där har vi gjort en extern utredning för att få en objektiv bild av det inträffade och skickat till Arbetsmiljöverket. Resultatet kan jag inte kommentera i dag. Det är otroligt tragiskt det som hände.
Vad hade ni för ansvar?
– Sådana tragiska olyckor ska inte behöva inträffa. Vi som arbetsledare har ett stort ansvar för säkerheten på arbetsplatsen och ska göra allt för att göra arbetet så säkert som möjligt. Det finns också ett individansvar att följa instruktioner.

Läs också Omedelbart stopp för farligt takarbete hos ED Bygg


Läs hela granskningen av ED Bygg här:

Snabb framgång som kostat

Men vilket ansvar tar ni för att olyckorna inte ska hända igen?
– Vi granskar våra byggen kontinuerligt och försöker ha en tydlighet med vilka risker som finns på arbetsplatsen. Vi har ett ansvar att utreda vad som hänt och bakomliggande orsaker. Då det gäller dödsolyckan tog vi in en opartisk utredare för vi ville inte att vår kultur skulle påverka utredningen.
Hur kunde en oerfaren praktikant få hantera en farlig såg utan handledning?
– Jag vill i dag inte kommentera olyckan. Vi tycker att vi gjort rätt, det är allt jag kan säga.
Yrkesarbetare har kritiserat era byggen för stora risker, bland annat med jobb på hög höjd utan skydd.
– Folk kommer alltid att tycka saker och ting. Men vi har tydliga regler, baserade på Arbetsmiljölagen, som ska efterlevas av alla som arbetar på hög höjd. Kommer vi på någon som inte bär den skyddsutrustning som ska användas så blir det i första hand en tillsägelse och sedan ett personligt samtal. Följs inte reglerna kan det leda till uppsägning.
Det finns kritik mot att folk inte vågar påtala brist på skydd utan att få repressalier.
– Det är olyckligt om folk har tyckt så. Men det är inget jag känner igen. Vi ställer krav på yrkesarbetare, det måste man, annars går det inte att bedriva företag.
Hur kommenterar du påståendet om att ni har mycket personal som saknar utbildning och erfarenhet?
– När vi gör något, försöker ta ett samhällsansvar och få in folk i näringslivet, då vänder man det till något negativt. Vår målsättning är att göra ett så bra arbete som möjligt. Vi anlitar yrkespersonal med intyg från yrkesutbildning. Anlitas personal som är under utbildning och vill skaffa sig erfarenhet inom yrket, bedömer vi vilka arbetsmoment man kan utföra. En färdigutbildad yrkesman kan då bli handledare för denne.
Ni har fått över sex miljoner i nystartsbidrag sedan 2007 och uppges ha många anställda på olika bidrag. Kommentar?
– Siffran stämmer säkert och är fördelad över 8–9 år. Har de inte erfarenhet går de enligt byggavtalet som 70-procentare. När de arbetat ett år går de upp som övriga arbetare och har 88 procent, precis enligt avtal. Vi vill göra samhällsnytta och skapa sysselsättning på orterna där vi bedriver verksamhet. Jag tror att folk tror att vi bara kollar på sista kronan men det är inte det som det handlar om. Vår målsättning är att långsiktigt vara en av Östergötlands attraktivaste arbetsgivare.
Hur ser du på att så många uppsägningsärenden gått till förhandling?
– Vi har valt att ha egna yrkesarbetare och vi ställer naturligtvis krav på yrkesarbetarna precis som de ska ställa krav på företaget.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: VD: "Vi har ett ansvar att utreda vad som hänt"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig