info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tvist om rätt till utbildning

Byggnads och Sveriges Byggindustrier är oeniga om hur mycket utbildning skyddsombuden har rätt till. Nu har arbetsgivarna tagit ett fall till Arbetsdomstolen för att få ett avgörande.

För två och ett halvt år sedan gjorde Byggnads och BI (Sveriges Byggindustrier) en överenskommelse gällande utbildning för skyddsombud. BI menar att de vars enda fackliga uppdrag är att vara skyddsombud inte har rätt att, med bibehållen lön, gå annan utbildning än den i överenskommelsen. Men Byggnads har fortsatt att kalla skyddsombud även till utbildningen ”arbetsmiljö, säkerhet och hälsa”, som inte ingår i paketet.

Företag motsatte sig kursen

Nu vänder sig arbetsgivarna till Arbetsdomstolen med en sådan tvist. Det gäller ett skyddsombud som har gått Byggnads utbildning efter att facket lagt ett så kallat tolkningsföreträde då företaget nekat honom ledighet för kursen.
Arbetsgivarna vill att domstolen slår fast att skyddsombudet inte hade rätt till betald ledighet. Kursen omfattade sammanlagt fem dagar.

Skyddsombuden i blåsväder

Detta är andra gången på kort tid som skyddsombudens villkor diskuteras i Arbetsdomstolen. Strax innan jul kom en dom som dömde ut Byggnads sätt att utse skyddsombud. Byggnads har utgått från att skyddsombud flyttar med sig sitt mandat mellan byggen, men domen talar i stället för att man måste utse skyddsombud på varje arbetsplats.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tvist om rätt till utbildning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig