info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tuffare arbetsmiljöregler

Sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade problem ökar. Det handlar bland annat om stress och ohälsosam arbetsbelastning.

Det finns redan i dag föreskrifter som reglerar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Men många anställda mår dåligt och antalet sjukskrivningar ökar dramatiskt. För att vända utvecklingen kommer nu Arbetsmiljöverket med nya föreskrifter där myndigheten förtydligar och kompletterar vad arbetsgivarna måste göra för att förebygga ohälsa på jobbet.

Tydliga mål

De nya föreskrifterna omfattar flera olika moment på arbetsplatsen som kan leda till att folk mår dåligt. Det kan handla om att arbetsgivaren måste se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa, att det finns tillräckligt med resurser på arbetsplatsen i förhållande till hur mycket som ska produceras och att det finns tydliga mål om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och till vilken kvalitet.

Rutiner mot mobbing

Det ska även finnas en policy på varje arbetsplats som gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En policy som arbetsgivarna och arbetstagarna ska ta fram gemensamt.
De nya föreskrifterna ställer även krav på att det finns rutiner på arbetsplatsen för hur chefen ska agera om det uppstår en situation där någon blir mobbad eller utsatt för kränkande behandling.
Reglerna gäller samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Och det är arbetsgivaren som har ansvaret för att reglerna följs. Läs mer om föreskrifterna här.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tuffare arbetsmiljöregler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig