info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Totalstopp för Peab-bygge – "Nu har det hänt igen"

Mer asbest har rivits av oskyddade arbetare, däribland en lärling, på Peabs bygge i Arvika. Asbest har i efterhand påträffats i kitt till ventilationsrör på taket.

"Det får absolut inte hända", säger Byggnads regionala skyddsombud Niklas Nordlund om att byggnadsarbetare oskyddade rivit material med asbest. Foto: Margite Fransson/Arvika kommun

Nyligen berättade Byggnadsarbetaren att Peab tvingats stoppa arbetet inomhus på Graningegårdens förskola i Arvika. En lärling hade oskyddad rivit mattor med asbest i ett rum och resterna hade burits ut av flera arbetare (däribland ytterligare en lärling) och slängts som vanligt avfall. Allt detta trots  att arbetare uttryckt oro innan arbetet.

Nu står det också klart att oskyddade arbetare rivit mer asbestmaterial än vad som tidigare varit känt.

Läs också Peab-lärlingar trodde de var skyddade – då kom beskedet om asbest

Peab har gjort provtagningar på flera ställen och prover visade att det även fanns asbest i kitt till huvar runt ventilationskanaler på taket. Jobbet med att renovera skolans tak har därför också stoppats.

På hur många ställen har ventilationsanläggningar rivits?
– Åtta stycken huvar har rivits under takrenoveringen, säger Cecilia Lundgren, arbetsmiljöchef Bygg och Anläggning Peab Sverige.

De som rivit är både Peabs personal och underentreprenörer.

Cecilia Lundgren, arbetsmiljöchef, Bygg och Anläggning Peab Sverige

Var det lärlingar som rev även här?
– En lärling har varit med och rivit några av huvarna, 2-3 stycken, samt också varit med och burit bort mattrester. Alla inblandade har fått information och möjlighet till medicinska kontroller.

Varför var inte asbesten upptäckt från början?
– Det är en jättebra fråga som finns med i den utredning vi startade efter att asbest upptäckts första gången. Då det gäller taket var det inte självklart att man skulle hitta asbest just på det stället.

Vad vet ni om exponeringen?
– Vi har konsulterat ett antal experter som säger att risken för att vi exponerat någon är mycket liten. Asbesten finns inkapslad i kittet. Arbetet har också skett utomhus vilket minskar risken.

Kanalerna var pluggade sedan en tidigare renovering och användes inte.

Enligt Cecilia Lundgren har ett flertal provtagningar gjorts inomhus för att se om asbestfibrer spridits.

– Vi har gjort tejpprover och luftprover och fått veta att vi inte har haft någon generell spridning i lokalerna.

I samband med provtagningarna inomhus har asbest också upptäckts i ett flertal mattor, där man dock inte påbörjat rivning.

Niklas Nordlund, regionalt skyddsombud på Byggnads, upprörs över att situation alls kunnat uppstå.
– Det här får absolut inte hända att folk utsätts för asbest, och nu har det hänt igen. Vi kommer att göra allt för att skydda våra medlemmar och att de ska kunna arbeta säkert. Lokalerna måste saneras, säger han.

Arbetsmiljöinspektör Emil Gustafsson utreder nu händelserna efter de båda anmälningarna som Peab gjort om allvarliga tillbud vid Graningegårdens förskola. Han inväntar Peabs egen utredning som ska vara inne senast på fredag.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Måste ha tillstånd

Asbest ska alltid hanteras av särskild sanerings personal med tillstånd, utbildning och heltäckande klädsel. Reglerna är stränga eftersom asbest är cancerogent.

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Totalstopp för Peab-bygge – "Nu har det hänt igen"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig