info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Tjejerna ökar inte bland byggelever

Andelen tjejer på gymnasiets byggprogram har ökat dramatiskt under 2000-talet. Men det var under milleniets första tio läsår, sedan 2009/10 har andelen kvinnliga elever slutat öka.

I år är 8,5 procent av alla elever på byggprogrammet tjejer. Det är visserligen en ökning om man ser till hela 2000-talet, vid millennieskiftet låg andelen kvinnliga byggelever på några enstaka procent. Men sedan år 2009/2010, då andelen kvinnor närmade sig en av tio, har kurvan slutat peka uppåt.

”Mångald ökar effektiviteten”

Nyligen intervjuades juristen Paula Lejonkula här på byggnadsarbetaren.wonderboys.se, hon är Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert och hon ska stötta företagens mångfaldsarbete. Hon konstaterade att otroligt mycket forskning pekar på att könsblandade arbetsgrupper ger mer innovation, bättre arbetsmiljö och högre effektivitet. Hon är övertygad om att byggföretag tjänar på att ha anställda med olika erfarenheter:
– Om alla ser likadana ut är det väldigt svårt att få till utveckling. Hur ska vi veta vad vi ska bygga och vem vi ska bygga för om alla tänker likadant?

Fler kvinnor i arbetslöshet

Skolverkets statistik tyder på att det är en lång väg kvar att gå mot riktigt könsblandade arbetsgrupper på bygget.
Dessutom tyder arbetslöshetsstatistiken inte på att arbetsgivarna varit särskilt inriktade på att knyta till sig de kvinnor som faktiskt gått mot strömmen och skaffat sig en byggutbildning. Arbetsförmedlingens statistik för januari i år visar att 5,8 procent av de manliga medlemmarna i Byggnads a-kassa var öppet arbetslösa under månaden, medan 8,6 procent av de kvinnliga medlemmarna var i samma situation. Kvinnorna var även överrepresenterade bland de a-kassemedlemmar som befann sig i arbetsmarknadsåtgärder.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Tjejerna ökar inte bland byggelever

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig