info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svenska skyddsombud lär av Norgebyggen

- Vi har mycket att lära av Norge. Byggherrarna ställer mycket hårdare krav på säkerhet och det har byggföretagen nytta av. Dessutom är tillbudsrapporteringen ute på arbetsplatserna mer omfattande och det gör att olyckor kan hindras. Det säger skyddsombudet Charles Lannerdahl, som besökt Skanska i Norge för att få veta vad de gör för att ha färre allvarliga olyckor.

Skanska i Sverige har cirka elva olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar. För Skanska i Norge är siffran hälften så låg.  Därför har ett ett 50-tal skyddsombud från Skanska i Stockholm besökt Norge för att få veta hur det kommer sig att de är bättre på att hålla de allvarliga olyckorna nere.
-De har kommit längre i Norge och det har bland annat att göra med att de haft oljeindustrin som kunder. Oljeindustrin ställer hårda säkerhetskrav på sina entreprenörer och det har man kunnat dra nytta av i säkerhetsarbetet på norska byggarbetsplatser, säger Charles Lannerdahl som är murare och skyddsombud.
-De har säkra byggen med ordning och reda. Det blir också effektiva byggen, där man tjänar pengar. Det gäller att se vad man vinner på att ha säkra byggen, istället för att bara se vad skyddet kostar, fortsätter han.

Dessutom finns en mer omfattande tillbudsrapportering.
– Vi har i och för sig ett bra system för tillbudsrapportering, men i Norge rapporterar de mer. Genom att de är bra på att rapportera också incidenter, så kan man göra något innan det blir en olycka, säger Charles Lannerdahl.
Viljan att rapportera incidenter olyckor och var också något som imponerade på Cecilia Pohl, samordnare för kvalité, miljö och arbetsmiljö på Skanska Hus i Stockholm.
– Där är det positivt att rapportera allt som händer och det tänkandet behöver vi få in här också.
Även hon tycker att det finns mycket att lära från Norge. Skyddsombuden besökte ett parkeringsgarage som byggs mitt i Oslofjorden. Stor vikt hade lagts vid planering, arbetsberedning och riskhantering. Allt detta finns dessutom inlagt i ett dataregister i ett helt öppet system. Vem som helst i företaget i hela landet kan gå in och granska detta och där finns också tillbuds- och observationsrapportering inlagd.
Ett mål med resan var förutom att lära av det norska exemplet också att lyfta fram skyddsombudens roll, att visa att de är nyckelpersoner, berättar Cecilia Pohl. Erfarenheterna från Norge ska nu föras vidare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svenska skyddsombud lär av Norgebyggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig