info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stress och hälsa blir avtalsfrågor

LO-förbunden kommer att driva två krav om stress och hälsa gemensamt i årets avtalsförhandlingar. Byggarbetsgivarna anser att branschen redan lever upp till kraven.

LO-förbunden kommer att kräva kvalitetssäkrad företagshälsa och fackligt inflytande över bemanning på arbetsplatserna i årets avtalsrörelse. Det bestämde LO:s styrelse på måndagen.
– Vi har med de här frågorna i förbundsstyrelsens förslag till avtalsrådet, säger Gunnar Ericson, förhandlingschef på Byggnads.
– Men vi har inte diskuterat i detalj hur vi ska formulera avtalsförslagen som ska se till att det här blir verklighet.
När det gäller inflytandet över bemanningen anser Gunnar Ericson att det mycket är en fråga om löneform.
– På ackordsjobb så har arbetslagen det inflytandet redan, säger han.

Per Helgesson, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, BI, menar att båda kraven redan är tillgodosedda i byggbranschen. En arbetsgrupp ser över arbetsorganisationen. Den ska vara klar i juni i år och Per Helgesson får stöd av Gunnar Ericson i konstaterandet att frågan om bemanning är en typisk uppgift för arbetsgruppen.
När det gäller företagshälsovården anser Per Helgesson att reglerna i arbetsmiljöavtalen är tillräckliga, trots att cirka 30 procent av byggnadsarbetarna fortfarande saknar företagshälsovård.
LO-kravet på kvalitetssäkrad företagshälsovård innebär en fastställd miniminivå som ska erbjudas alla anställda på avtalsområdet. Gunnar Ericson säger att kravet på kvalitetssäkring kommer att utvecklas till mer konkreta förslag till avtalsförändringar.

LO:s krav har sitt ursprung i elektrikernas konflikt 2003. Den avslutades genom att LO lovade att driva frågorna om stress och hälsa för hela LO-kollektivet.
Elektrikerna, som redan inlett årets avtalsförhandlingar, driver sina frågor också i år. Nu har man valt att föreslå till exempel begränsningar av tillåten övertid och byte av arbetstidsförkortning mot flexiblare arbetstider.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stress och hälsa blir avtalsfrågor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig