info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Strejkrätt begränsas av EU-regler

Fri etableringsrätt enligt EU:s regler inskränker strejkrätten. Det konstaterar EG-domstolen i ett förhandsbesked i en tvist mellan sjöfolksfack och Viking Line.

EG-domstolen ställer krav på konfliktåtgärder som vidtas för att få fram kollektivavtal. Åtgärderna måste utformas så att de kan motiveras med ett allmänintresse, som skydd av berörda arbetstagare. Dessutom får åtgärderna inte hindra konkurrens på något annat sätt än det de syftar till, de måste vara proportionella.
Det är de besked som domstolen i Luxemburg ger till en brittisk domstol som begärt riktlinjer för hur gemenskapsrätten påverkar en tvist om konfliktåtgärder.

Målet har behandlats parallellt med Byggnads tvist om kollektivavtal med det lettiska företaget Laval un Partneri som EG-domstolen ger besked om på tisdag, den 18 december.
Byggnads ordförande, Hans Tilly, säger att det är för stor skillnad mellan de båda tvisterna för att det ska vara möjligt att se hur domstolens beslut i Laval-målet kan komma att bli.
– Men de rapporter jag fått om dagens dom har inte ökat min oro inför resultatet som kommer nästa vecka. Och jag har aldrig varit särskilt orolig, säger han.

Tvisten mellan Viking Line och det finska sjöfolksförbundet inleddes när Viking ville flagga ut fartyget Rosella till Estland. Det uttalade syftet med utflaggningen var att sänka personalkostnaderna.
Det finska facket varslade då om strejk och fick senare stöd av den internationella sjöfolksunionen. Viking Line vände sig då till en brittisk domstol med en begäran om att strejkvarslet skulle förklaras olagligt.
EG-domstolen överlåter nu åt den brittiska domstolen att avgöra om stridsåtgärderna var lagliga enligt de riktlinjer som de lagkloka i Luxemburg stakat ut.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Strejkrätt begränsas av EU-regler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig