info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stormöte om byggsäkerhet

I tisdags samlade Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem byggbranschen för att diskutera arbetsmiljö. Hon söker bland annat samarbete mot grått företagande.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att de närmsta tre åren stärka tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöregler för att skafffa sig konkurrensfördelar, så kallade grå företag. Erna Zelmin-Ekenhem lyfter fram bland annat det här uppdraget när hon pratar om syftet med att samla aktörer från byggbranschen till möte.
-Det är jätteviktigt hur vi kan hjälpas åt och få branschens stöd i det arbetet. Hur vi kan få bort så mycket som möjligt av den osunda konkurrensen. Också i upphandlingssituationen är det viktigt att man får med arbetsmiljöfrågorna, säger hon.

”Ska vara lätt att göra rätt”

På mötet samlade Erna Zelmin-Ekenhem, som tillträdde som generaldirektör för Arbetsmiljöverket i höstas, såväl fackliga företrädare som arbetsgivarrepresentanter och företrädade för stora beställare. Hon säger att ett syfte var att höra hur man arbetar för en säkrare arbetsmiljö och se hur man kan hjälpas åt med det.
– Det yttersta ansvaret jag har är ju att se till hur Arbetsmiljöverket kan bidra på olika sätt för att det ska vara lätt att göra rätt. Hur vi kan bidra med våra inspektioner, vårt regelverk, vårt kunskapsspridande och så vidare, säger hon.
Hon konstaterar att det kan finnas anledning att se över Arbetsmiljöverkets regler så att de är tydliga och lätta att förstå sig på för dem som jobbar med arbetsmiljö ute på arbetsplatserna.

”Kan inte i praktiken sänka dödsolyckorna”

Erna Zelmin-Eknhem närvarade i januari på en hearing om dödsolyckor ordnad av Byggnads och IF Metall. Hon berättade då att hon kallat till tisdagens möte och att dödsolyckorna skulle tas upp där. Nu svarar hon så här på vad som är Arbetsmiljöverkets viktigaste funktion i arbetet med att sänka antalet dödsolyckor:
-Arbetsmiljöverket kan ju så att säga inte i praktiken sänka dödsolyckorna för det är ju inte här de sker, utan de sker ute i branschen. Men att försöka fånga upp; vad är det för arbetsmoment som möjligen är mer riskabla än andra? Är det tydligt i våra regler hur man ska hantera olika situationer där riskerna är stora för skador eller till och med att det kan vara livsfarligt? Vi måste få kunskap om detta och vart ska vi rikta våra tillsynsinsatser; vad är de största riskerna och hur kan vi styra kunskaper om vad som gör att risksituationer uppkommer?

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stormöte om byggsäkerhet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig