info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 V46

Stöd för nya, kritiserade sprängregler

Från och med nästa år kommer samma regelverk att gälla för allt sprängarbete. Det innebär att inga undantag görs för mindre spräckningsjobb med krut. Ändringen har mött hård kritik – men inte alla är negativa.

Nästa år införs samma regelverk, oavsett om det handlar om stora sprängningar eller mindre spräckningsarbeten. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos

Från och med 1 januari 2020 kommer alla sprängarbeten omfattas av samma regelverk. Det är innebörden av Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter. I praktiken innebär det att spräckarbetare blir tvungna att gå samma 200 dagar långa utbildning som sprängare. Undantaget är spräckare med två års erfarenhet. De får fortsätta med spräckningsarbete, förutsatt att det sker utanför tätbebyggt område.

Karin Sundh-Nygård, enhetschef vid Arbetsmiljöverket, säger att den främsta anledningen till att reglerna ändras är att antalet olyckor ökar.

Läs också Första kyrkan med solpaneler

Men i er konsekvensutredning går det ju inte att se om olyckorna gäller spräckning eller sprängning?

– Nej sådant kan vi inte se, det är allmänt olyckorna ökar. Men vi har inga belägg för att de produkter som varit undantagna från reglerna skulle vara så säkra att det aldrig sker några olyckor, säger Karin Sundh-Nygård.

De nya reglerna har kritiserats hårt av bland annat organisationen Företagarna, och Sveriges Radio hade i december ett reportage med rubriken Spräckarbranschen i uppror. Karin Sundh-Nygård bekräftar att det framförts mycket kritik och menar att många försökte påverka deras beslut.

– Men efter det att beslutet fattats har det varit ganska lugnt. Det är en naturlig gång att många lägger fram sina åsikter och ger oss underlag. Det är en del av den demokratiska processen.

När Byggnadsarbetaren ringer runt till några företag som sysslar med spräckning blir det tydligt att långt ifrån alla i branschen är kritiska till de ändrade föreskrifterna. En sprängare på ett litet företag, som vill vara anonym, menar att det medför betydande risker att spräcka med krut.

Även Dennis Hedström, VD för Gnesta Bergbyggare AB, betonar riskerna och välkomnar skärpta regler.

– Jag tycker att det är bra. Sprängning som sprängning, det händer allvarliga olyckor vid spräckning också.

Vad personer som jobbar i branschen har för åsikt tycks till stor del styras av om de klarar kraven som de nya reglerna för med sig eller inte. Som Kurt Hedlund på Allent AB säger:

– Vi har alla licenser, så ju hårdare bestämmelser, desto bättre är det för oss.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC