info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Sök hjälp i tid – du löser inte allt själv

Lyft frågan. Sök hjälp så tidigt som möjligt. Då behöver inte problemen bli så stora. Tipsen kommer från psykologen Maria Steneskog Nyman på företagshälsan Previa.

Foto: Christoffer Edling

Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till sjukskriving på hela arbetsmarknaden. Men hur hanterar man problemen? Psykologen Maria Steneskog Nyman på företagshälsan Previa svarar.

Anläggaren Jens: ”Många mår nog lika dåligt som jag”

Hur ska man tänka om man mår dåligt psykiskt?

– Att man söker hjälp så tidigt som möjligt. Det ska inte behöva vara så dramatiskt eller något man skäms för. Man löser inte allt själv, utan man kan hamna i egna tankespiraler. Då kan det vara bra att blanda in en utomstående. Känns det för svårt kan man börja att tala med någon annan man har förtroende för. Det är bra att prata med sin chef, det är ett viktigt steg att få hjälp. Annars får man vända sig till HR eller prata med skyddsombud. Det viktiga är att man lyfter frågan med någon.

Hur ska man göra som arbetskamrat?

– Man ska våga fråga. Men ta upp det enskilt och när det finns tid att prata. Det viktiga är att man finns där och är beredd att lyssna.

Vilken skyldighet har arbetsgivaren att agera?

– Arbetsgivaren ska aktivt förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Får man konkreta signaler om att någon mår dåligt ska man ta upp det med personen och sedan boka in ett samtal för uppföljning och avstämning. Företaget kan ta hjälp av företagshälsa och HR. Mår man dåligt och inte har något förtroende för arbetsgivaren kan man vända sig till primärvården för att få hjälp att komma vidare.


Du läser: Sök hjälp i tid – du löser inte allt själv