info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snålblåst runt förtroendemännen

Två förluster, ingen seger. Det är Byggnads facit för tvister prövade i Arbetsdomstolen 2014. Förlusterna rör, liksom två tidigare förluster de senaste åren, fackliga förtroendemän.

Nio domar från Arbetstdomstolen (AD) förra året gick förvisso Byggnads väg. Men det var så kallade tredskodomar, domar som döms enligt stämningarna eftersom den anklagade inte brytt sig om att lämna sin version.
I mål där domstolen verkligen prövat tvisten bjöd 2014 inte på en enda seger för Byggnads del, däremot två förluster. Båda gällde fackliga förtroendemäns rättigheter.

Hindrade inte fackligt arbete

Sett över längre tid är ställningen jämn mellan arbetsgivarsidan och Byggnads gällande vinster och förluster i prövade AD-mål. Sedan 2008 har Byggnads vunnit sexton prövningar och förlorat lika många. Men de senaste åren har facket har haft särskild motvind gällande just mål som gäller de fackliga förtroendemännens rättigheter och skydd på arbetsplatserna.
Det första målet Byggnads förlorade förra året gällde rätten att kalla skyddsombud till en facklig utbildning på betald arbetstid. Domstolen kom fram till att facket förhandlat bort den rätten i och med att man tagit fram en annan utbildning för skyddsombud tillsammans med arbetsgivarsidan.
Den andra domen gällde om ett skånskt byggföretag hindrat det fackliga arbetet då man nekat en förtroendeman betald ledighet för detta. Domstolen kom fram till att så inte var fallet.

SO-mandat knutet till arbetsställe

Under år 2013 vann Byggnads förvisso mer än de förlorade i domstolen. Men ett mål, gällande en avskedad facklig förtroendeman i Örebro, vann man endast till hälften. Domstolen slog fast att avskedandet var felaktigt, men man avfärdade Byggnads anklagelser om att företagets behandling av mannen hängt samman med hans fackliga engagemang.
Året dessförinnan, 2012, förlorade Byggnads ett mål om hur skyddsombudens mandat fungerar. Domstolen slog fast att det är knutet till enskilda arbetsplatser medan Byggnads tidigare hade haft synen att skyddsombuden bar med sig sitt uppdrag mellan byggena.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Snålblåst runt förtroendemännen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig