info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Småhusbyggandet går ner – men fler lägenheter i trä

Färre småhus kommer byggas 2019. Samtidigt väntas antalet flerbostadshus i trä öka, enligt färska siffror från branschen.

Cederhusen i Hagastaden, Stockholm, är stadens första stora massivträprojekt och ett av de största i världen i innerstadsmiljö. Foto: Folkhem

Trä- och möbelföretagen sänker sin prognos för antalet påbörjade småhus från 10 000 till 9 500 stycken för 2019. Det visar årets första Trähusbarometer.

Prognosen baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen. År 2018 minskade orderingången med 20 procent jämfört med 2017, till 5 803 ordinära småhus.

Läs också Här byggs höghusen i trä

– Den rådande bostadspolitiken, tillsammans med bankernas bitvis överdrivna tolkningar av Finansinspektionens kreditrestriktioner samt även kommunernas otillräckliga markanvisningar, leder till att bostadsbyggandet sjunker kraftigt trots ett gravt underskott på bostäder och obalans mellan utbud och efterfrågan. Bristen på tomtmark för radhus och enfamiljshus försvårar dessutom för alla unga som vill ta ansvar för sin boendesituation, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, i ett uttalande.

Samtidigt väntas antalet flerbostadshus i trä öka. Enligt prognosen för levererade flerbostadshus med en stomme i trä kommer totalt 3 879 lägenheter att levereras under 2019, en ökning med 6 procent mot faktiskt antal levererade lägenheter 2018. Den prognosen grundar sig på antalet kontrakterade leveranser.

59 procent av de levererade lägenheterna 2018 var hyresrätter.

arrow_forward Senaste nytt