info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombudet om Svenskt Näringslivs förslag: ”Saknar verklighetsförankring”

I en färsk rapport lägger Svenskt Näringsliv fram ett radikalt förslag: Frikoppla skyddsombuden från facket. "De vill stänga ute facket från arbetsplatserna", kommenterar regionala skyddsombudet Tomas Kullberg.

Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller” inleds med en framtidsvision. Året är 2030 och företaget Maria AB har tolv anställda. Chefen Maria ”är kunnig i både ledarskap, organisation och arbetsmiljö”. Arbetsmiljöombudet Peter ”är vald direkt av sina kollegor att företräda dem i arbetsmiljöfrågor eftersom han är den som är mest intresserad av dessa frågor och den som kollegorna har störst förtroende för. Huruvida Peter är medlem i en facklig organisation eller inte saknar betydelse, liksom huruvida Maria AB är bundet av kollektivavtal eller inte.”

LÄS MER: Skyddsombud hindras och hotas

Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud på Byggnads Stockholm-Gotland, var med när rapporten presenterades och är inte imponerad.
– De som har gjort den här utredningen har en bild av att vi 2030 ska dricka kaffe och äta bulle tillsammans med våra chefer och ha det bra. Men vi inom bygg har inte fasta arbetsplatser på det sättet och vår högsta chef kanske inte ens är i Sverige. Utredningen är väldigt långt från vår verklighet, säger han.
I framtiden ska inte heller Tomas Kullbergs egen roll – det regionala skyddsombudet – finnas kvar. Den funktionen ska i stället fyllas av oberoende arbetsmiljörådgivare knutna till en myndighet.
– Vad de vill göra är att ta dän fackföreningen rakt av när det gäller arbetsmiljöarbetet, säger Tomas Kullberg.
– Man säger att man vill förenkla men det handlar om att arbetsgivaren ska få bestämma själv. Man vill tillbaka till 1930-talet när facket inte fick komma in på arbetsplatserna.

LÄS MER: Mer tid för skyddsombud i nya avtalet

Dagens system, där fack och arbetsgivare ska samverka i arbetsmiljöfrågor, bygger enligt Svenskt Näringsliv på en ”förlegad bild” av att facken har stark representation på de flesta arbetsplatser.
– I vår bransch är det ju skapligt bra medlemsnärvaro på arbetsplatserna. Bara sista månaden har vi fått in 25 nya skyddsombud så det finns ett sug. Sedan stämmer det att den fackliga organiseringen har minskat, men inte så mycket att det inte går att bedriva arbetsmiljöarbetet, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström, som betonar att han inte har läst rapporten.

LÄS MER: Arbetsmiljö hett på krogen

Dagens arbetsmiljöregler är dessutom omoderna och kan skapa konflikter, menar Svenskt Näringsliv. Ulf Kvarnström frågar sig i stället vad som händer om det uppstår en konflikt och skyddsombudet inte har en facklig organisation i ryggen.
– Jag vet ju hur skyddsombuden motarbetas på vissa håll. Det är många som fått höra att ”krånglar du får du gå”.

LÄS MER: Kan få rätt att ingripa på fler byggen

I sin vision om en framtid där skyddsombudets roll är skild från facket skriver rapportförfattarna att: ”lagen numera föreskriver att, när arbetsförhållandena kräver det, ska den person som är mest lämpad utses till arbetsmiljöombud.”
Ulf Kvarnström ställer sig frågande till formuleringen.
– Det gör man ju redan i dag. Man nominerar den bäst lämpade till det lokala facket som enligt lagkrav utser den nominerade. Det sker ju i demokratiska val på arbetsplatsen.

Svenskt Näringslivs förslag:
• Den som är mest lämpad ska utses till arbetsmiljö- eller skyddsombud av medarbetarna, utan fackligt företräde. Motsvarande ska gälla när arbetstagarföreträdare utses i arbetsmiljö- eller skyddskommitté.
• Ändrat lagkrav vad gäller arbetsmiljö- eller skyddsombud och arbetsmiljöeller skyddskommitté i relation till antal anställda. Kravet på ombud och kommitté ska inte utgå från antal arbetstagare på arbetsstället utan ska bedömas utifrån vad arbetsförhållandena kräver. • De regionala arbetsmiljö- eller skyddsombuden ersätts med oberoende arbetsmiljörådgivare med uppgift att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet i mindre företag. Arbetsmiljörådgivarna kopplas till och administreras av förslagsvis Arbetsmiljöverket.
Källa: Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller.


Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombudet om Svenskt Näringslivs förslag: ”Saknar verklighetsförankring”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig