Publicerad 4 april 2017 11:30

Skyddsombud kan få rätt att ingripa på fler byggen

LO om förslaget: "Räcker inte"

Regionala skyddsombud kan få rätt att ingripa på arbetsplatser där facken inte har medlemmar men kollektivavtal. Det föreslår en ny utredning. Men LO tycker inte att förslaget är tillräckligt.

Dåliga fallskydd, farliga kemikalier som hanteras fel, idag larmas fackens regionala skyddsombud om många dåliga arbetsplatser utan att ha chans att ingripa. En utredning som lämnats till regeringen vill ändra på det. Den föreslår att regionala skyddsombud ska kunna träda in på arbetsplatser där arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, oavsett om där finns medlemmar. Idag är ett villkor att det finns minst en medlem.
LO har länge förespråkat att de regionala skyddsombuden måste kunna agera på fler arbetsplatser än idag för att komma åt de värsta arbetsmiljöerna.
- Förslaget är en förbättring mot tidigare men det räcker inte för att komma åt alla dem som konkurrerar med dålig arbetsmiljö, säger Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman på LO.

Frustration inte kunna ingripa

Utredaren Kurt Eriksson har i sitt förslag gjort en koppling mellan kollektivavtal och möjlighet att agera på arbetsplatsen. Men Christina Järnstedt och LO tycker att de regionala skyddsombuden borde få rätt att ingripa på arbetsplatser också där det saknas kollektivavtal om de upptäcker farliga arbetsmiljöer.
- Det är en frustration för de regionala skyddsombuden att de ser undermåliga arbetsförhållanden men inte får ingripa. Vi vet att det är oerhört svårt att få till kollektivavtal på vissa arbetsplatser. Företagen ska inte kunna konkurrera med dålig arbetsmiljö , säger hon.

Byggbranschen drabbad

Utredningen kommer att gå på remiss till LO som efter att ha hört med sina medlemsförbund ska lämna ett svar till regeringen.
Byggbranschen är olycksdrabbad och har många farliga arbetsmiljöer. Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström har tidigare sagt att det är ett stort problem att facket inte kan agera på byggen med dålig arbetsmiljö där det saknas medlemmar.
Regionala skyddsombud är fackliga ombudsmän/förtroendevalda som träder in på företag och arbetsplatser som inte har skyddskommittéer eller egna skyddsombud utsedda. Många av dessa är mindre företag.
Läs mer: Hoppas på ny lag om skyddsombud

Inga myndighetspersoner

Christina Järnstedt tror att förslaget kommer att innebära en viktig skillnad om det blir verklighet.
- Skyddsombuden kommer att nå fler arbetsplatser. Viktigt är dock att de inte ska vara några myndighetspersoner eller ersätta Arbetsmiljöverkets arbete, säger hon.

Centrum för Arbetsmiljö

Det nya förslaget ingår som en del av regeringens arbete för en ny arbetsmiljöstrategi. Ytterligare ett förslag lämnades till regeringen vid samma tillfälle. Det handlar om ett nytt nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö.Centret ska samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö men också utvärdera och analysera effekterna av arbetsmiljöpolitiken.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Vacker tanke med ord men blir nog svårt att efterleva. Detta för att oftast är det " bekvämt" att inte orka bry sig från alla parter.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se