info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud slår larm om psykisk ohälsa: Beredskapen för låg

Har du en arbetskamrat som mår dåligt på jobbet? Vet du vad du ska göra? Får du stöd från chefen? Fyra av tio skyddsombud anser att beredskapen på arbetsplatsen är otillräcklig visar en ny enkät.

Foto: Mostphotos

Byggnads har gjort en enkät bland byggfackets skyddsombud om psykisk ohälsa och om hur arbetsgivare och chefer brukar hantera det.

Enkäten visar att drygt fyra av tio (44%) tycker att beredskapen som finns är otillräcklig för att stötta de kollegor som riskerar att må dåligt.

Nära var tredje skyddsombud menar att psykisk ohälsa ofta kan kopplas till osäkerhet på arbetsmarknaden och varannan av de svarande ser en risk för ökad ohälsa om arbetsmarknaden försämras.

Att prata om psykisk ohälsa har länge varit tabubelagt. För att råda bot på detta, har Byggnads tillsammans med en expertgrupp från Karolinska Institutet tagit fram informationsmaterial till medlemmar och förtroendevalda, samt utbildat sitt medlemscenter för att kunna svara och ge råd.

– Arbetsgivare och hela branschen behöver ta den här frågan på större allvar. Att beredskapen är så låg kan leda till större problem som ökat alkoholmissbruk, våld eller i värsta fall självmord, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Byggnads tre punkter för bättre psykisk hälsa i byggbranschen:

  1. Våga fråga. Ju tidigare en kollega får hjälp desto bättre. En första kontakt börjar med en enkel fråga som: det var länge sedan du skrattade, hur är det med dig, på riktigt?
  2. Ta hjälp om det behövs. Företagshälsan kan hjälpa till att slussa vidare och bedöma om det behövs vård. Arbetsgivaren har ett ansvar.
  3. Ställ krav på arbetsgivaren. På samma sätt som det ska finnas rutiner för skyddsräcken har man också ett ansvar att se till att alla anställda mår bra på jobbet. Handlingsplan och beredskap ska finnas.

    Byggnads informationsmaterial till förtroendevalda och medlemmar:

    Må bra på jobbet – så pratar vi om psykisk hälsa

    Psykisk hälsa – rätt att må bra på jobbet

Enkäten skickades ut i mitten på juni till 422 skyddsombud.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud slår larm om psykisk ohälsa: Beredskapen för låg