info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Skyddsombud om SD-förslag: ”Sju resor värre”

De regionala skyddsombuden har kunskapen och ser bristerna på arbetsplatserna, säger Peter Hellberg, chef för sju regionala skyddsombud i Byggnads Väst, om SD-förslaget.

Jimmie Åkesson vill avskaffa de regionala skyddsombuden. Foto: Riksdagen;Johan Bjurer/Mostphotos

Sverigedemokraterna föreslår i sin skuggbudget att de regionala skyddsombuden avskaffas och ersätts av ”oberoende arbetsmiljörådgivare” underställda Arbetsmiljöverket. Idag utses regionala skyddsombud av fackföreningarna vilket gör att det finns en politisk koppling på grund av den facklig-politiska samverkan, menar SD. De regionala skyddsombuden ”företräder i första hand Stefan Löfven och regeringen, inte de som finns på arbetsplatsen”, sa Jimmie Åkesson i en riksdagsdebatt i går.

Peter Hellberg, chef på arbetsmiljöenheten på Byggnads Väst och ansvarig för de sju regionala skyddsombuden i Väst, menar att förslaget låter ogenomtänkt.

Läs också Ställningar i fokus under arbetsmiljöveckan

– Det skulle bli någon slags konsultverksamhet. Det skulle inte vara till fördel för arbetstagarna eller arbetsmiljön.

Varför är det viktigt att just facken utser regionala skyddsombud?

– Vi har den största branschkännedomen. Det är mycket dålig kunskap kring arbetsmiljön redan idag och illa ställt med olyckor, damm, asbest, fusk och arbete på hög höjd, menar Peter Hellberg.

– Våra skyddsombud har kunskapen och kan samverka med arbetsgivaren. De är utbildade och kan se brister och vad som kan hända. Skulle vi plocka bort dem skulle det bli sju resor värre, säger Peter Hellberg.

Ser du några problem i att delar av fackföreningsrörelsen har en nära relation till Socialdemokraterna?

– Nej. Sverigedemokraterna försöker väl vinna politiska poäng på detta, men det är arbetsmiljön och inte politiken som är kärnpunkten för skyddsombuden.

De regionala skyddsombudens viktigaste uppgift är att besöka företag där det inte finns någon skyddsorganisation och hjälpa till att få igång ett lokalt arbetsmiljöarbete. De kan även vara med på inspektioner med Arbetsmiljöverket.

– Det är ofta små företag där det är stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De är också behjälpliga till de lokala skyddsombuden, när de är nya och behöver stöd, säger Peter Hellberg.

I år har de regionala skyddsombuden i Byggnads Väst gjort 400 arbetsplatsbesök på företag som saknar skyddsombud. På ett tjugotal av arbetsplatserna har det valts lokala skyddsombud, berättar Peter Hellberg.

Niklas Nordlund, regionalt skyddsombud för Byggnads i Örebro-Värmland, anser att förslaget omkullkastar både lag och kollektivavtal.

– Arbetsgivare och arbetstagare ska gemensamt jobba för en trygg arbetsmiljö, står det i lagen. Vårt arbete är att utse och utbilda skyddsombud och parterna har kommit överens om det. Vi gör ett gediget arbete och verkar där det inte finns några skyddsombud. Vår huvudsyssla är att få människor att engagera sig i arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Varför är det viktigt att just facken utser regionala skyddsombud?

– Vi värnar om arbetsmiljö och fackliga värderingar. Föreningen står bakom om ett skyddsombud stoppar arbetet. Men vem ska ta smällen om inte facket? Det måste ju klargöras om det skulle gå genom Arbetsmiljöverket, vad skulle arbetsmiljörådgivarna ha för mandat att agera? undrar Niklas Nordlund.

Sverigedemokraternas arbetsmiljöpolitiska talesperson Magnus Persson säger i en intervju med tidningen Arbetarskydd att arbetsmiljöarbetet skulle bli ”mer effektivt” med partiets förslag:

– Arbetsmiljörådgivaren kunde gå direkt till inspektören med arbetsmiljöproblemen, en direktkoppling.

Byggnads förbundsstyrelse och regionstyrelserna skriver i ett uttalande att förslaget är en attack mot den svenska modellen och att det är tack vare skyddsombud som Sverige har ett ”så framgångsrikt arbetsmiljöarbete”.

Skyddsombud
  • Regionala skyddsombud (RSO) har funnits sedan 1949. Byggnads har ett hundratal RSO. Alla arbetar inte heltid med det, utan är också ombudsmän en del av arbetstiden. Även inom TCO och SACO finns det regionala skyddsombud.
  • Verksamheten finansieras delvis av statliga bidrag som fördelas via Arbetsmiljöverket.
  • Enligt arbetsmiljölagen ska arbetstagarna på alla arbetsplatser med fem eller fler anställda utse ett skyddsombud, ofta genom den kollektivavtalsslutande fackklubben. Arbetsgivaren får inte välja vem som ska vara skyddsombud.
Kristian Borg
Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Skyddsombud om SD-förslag: ”Sju resor värre”