info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 V46

Ställningar i fokus under arbetsmiljöveckan

Med start på måndag börjar årets arbetsmiljövecka. I år är det byggställningar och hälsovård som ska granskas.

Nästa måndag börjar årets arbetsmiljövecka. I år ska bland annat byggställningar granskas. Foto: Mostphotos

Målet i år är att genomföra 1 200 till 1 400 skyddsronder. Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström hoppas och tror på ”minst 1 400” kontroller.

Varför har ni valt att fokusera på just ställningar?

Läs också OLYCKSVÅGEN – Vad är det som händer i Skåne?

– Vi har haft väldigt många fallolyckor från ställningar. Och det gäller inte minst fall från lite lägre höjder. De leder inte till några dödolyckor men det kan ge funktionsskador. I början av året hade vi till exempel flera fallolyckor i Skåne och då gjorde vi en punktinsats där för att få stopp på olyckorna. Nu ska vi titta på ställningar över hela landet, säger Ulf Kvarnström.

Under veckan ska man även granska hur det ser ut med företagshälsovården ute på byggföretagen.

Hur går den kontrollen till?

– Det första vi ska se på är om det överhuvudtaget finns någon företagshälsovård. Det är kollektivavtalsreglerat så 100 procent borde ha det, men vi tror att ungefär åtta procent inte har någon hälsovård. Där de finns ska vi bland annat se om företagshälsovården är med och deltar när det gäller riskbedömningar, olyckshändelser, rehabiliteringar och liknande. Det finns en lagreglering som säger att när den egna kompetensen inte räcker till ska man ta hjälp av förslagsvis en företagshälsovård som är branschanpassad, säger Ulf Kvarnström.

Under arbetsmiljöveckan kommer regionala skyddsombud, huvudskyddsombud, vanliga skyddsombud på arbetsplatserna och arbetsmiljöombudsmän besöka byggen över hela landet. Skyddsronderna på de rikstäckande byggbolagen kommer att skötas av så kallade Ham:are (handläggare för arbetsmiljöfrågor) och skyddsombuden på företagen. De regionala skyddsombuden och arbetsmiljöombudsmännen kommer granska andra byggarbetsplatser.

Läs också Två nya fallolyckor: "Verkar ha fallit från hög höjd"

Byggnads har genomfört arbetsmiljöveckan under en följd av år. Varje gång med fokus på något aktuellt arbetsmiljöproblem på bygget. Ulf Kvarnström tycker att veckan är helt nödvändig och att den har en effekt på arbetsmiljöarbetet.

– Vi tydliggör ett problem. Oavsett vad det handlar om måste skyddsombuden tänka igenom hur det ser ut på den egna arbetsplatsen. Har vi tagit upp frågan i arbetsmiljöplanen, hur ser riskbedömningen ut, har vi vidtagit några åtgärder med mera. Sedan höjer en arbetsmiljövecka kunskapen hos skyddsombuden vilket är viktigt. Det leder bland annat till att de kan göra säkrare bedömningar.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC