info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud hindrades besöka olycksplats

Skyddsombudet Fredrik Jakob hindrades från att åka till en av Peabs arbetsplatser där det hänt en dödsolycka. Nu har Byggnads begärt förhandlingar med Sveriges Byggindustrier för brott mot förtroendemannalagen, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöavtalet. Parallellt ska frågan tas upp i en gemensam arbetsgrupp mellan Peab och Byggnads.

Händelsen inträffade den 15 februari. Fredrik Jakob som är facklig mb-ledamot, handläggare i arbetsmiljöfrågor och skyddsombud, blev uppringd av en arbetsledare. Han fick då veta att det hänt en svår olycka i Grafsby, utanför Trelleborg. Han fick också veta att det drabbat en underentreprenör till en underentreprenör på Peabs arbetsplats.
Det visade sig senare att den byggnadsarbetare som fallit, en egen företagare, avled av sina skador. Olyckan hände i samband med glasmontage av taksektioner.

Fredrik meddelade sin arbetsledning att han skulle åka ut till Grafsby för att se vad som hänt och prata med Byggnads medlemmar.
– Jag visste ju att jag skulle vara med på Peabs internutredning senare om olyckan. Och då ville jag vara med från början. Dessutom fanns inget skyddsombud på arbetsplatsen och då tänkte jag att jag kunde se vad som borde ändras, efter olyckan, säger han.
Han kontaktade också Byggnads avdelning som tyckte att det var viktigt att han åkte dit.
Till saken hör att Fredrik dessutom jobbat på en arbetsplats bredvid olycksplatsen och hade därför redan tidigare en viss insyn i verksamheten.

Men när han kommit fyra, fem kilometer ringde telefonen.
-Det var en representant för företaget som sa att jag inte behövdes på olycksplatsen. ”Du har inget där att göra och du får inte åka dit”, sa han, berättar Fredrik. Han blev helt paff.
– Min första tanke var; vill de skydda något? säger han.
Fredrik Jakob försökte argumentera, men det slutade i oenighet och han tvingades vända tillbaka till sin arbetsplats.

Han kontaktade sedan sina medlemmar på olycksplatsen och alla tyckte att det var konstigt att han inte fick komma.
-Fortfarande har jag inte fått någon riktig förklaring till varför jag inte fick åka dit och jag har fortfarande inte varit på arbetsplatsen, säger han.
För Fredrik Jakob var det viktigt att bilda sig en egen uppfattning om vad som hänt, inte minst för att kunna förebygga olyckor i framtiden.
Från Byggnads sida ser man mycket allvarligt på det inträffade.
– Det är väldigt märkligt att ett företag hindrar en facklig representant i hans utövning. Dels var ju Fredrik ansvarig för arbetsmiljöfrågorna och skulle delta i utredningen, dels hade han en viktig funktion i att stödja våra medlemmar på arbetsplatsen, säger ombudsmannen Ola Olsson från Byggnads Syd, som begärt förhandlingarna med Sveriges Byggindustrier.
Han är mycket förvånad över det som hände:
– Hela arbetsmiljölagstiftningen talar ju om samverkan för att uppnå en bra arbetsmiljö.

Peabs vice vd Mats Johansson, har begärt in rapporter om händelsen. Han menar att det är flera oklarheter och missförstånd som ligger bakom det inträffade och att det nu blivit en tvist.
-Nu måste vi reda ut detta så att det inte upprepas igen, säger han.
Byggnads och Peab ska gemensamt gå igenom rollfördelning och befogenheter efter den här typen av händelser. Det kommer att ske i en särskild som grupp har bildats med stöd av Byggnads och Peabs ledningar. Gruppen ska hantera och komma med förslag på hur man kan lösa denna aktuella fråga, men också andra tvister som parterna har på flera håll.
Då gäller Trelleborgsolyckan påpekar Mats Johansson att företaget satte igång sin krisorganisation på arbetsplatsen efter olyckan.
– Man hade satt igång krissamtal med personalen, säger han.
Han tror att det kan ha bidragit till att ansvariga ansåg att inget mer behövde göras på plats.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud hindrades besöka olycksplats

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig