info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skivor som gav näsblod är inte hälsofarliga

Flera byggnadsarbetare har under det senaste året fått näsblod och andra besvär när de arbetat med byggskivor som innehåller glasfiber. Nu visar dock en undersökning – gjord av Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro – att skivorna inte innebär någon hälsorisk. Däremot ger de besvär i form av klåda på huden och irriterade luftvägar.

Skivorna har använts i framförallt våtrum och andra platser som är fuktutsatta. Ganska snart efter att de introducerades kom larm om att byggnadsarbetare drabbades av bland annat näsblod, klåda och huvudvärk i samband med att de jobbade med skivorna. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, (BCA) gav därför universitetssjukhuset i Örebro uppdraget att göra en arbetsmiljögranskning av skivorna. Resultatet visar att det finns en koppling mellan hur mycket byggnadsarbetarna utsätts för skivorna och i vilken utsträckning de får besvär. Av de besvär som förekommit konstaterades ingen överfrekvens av näsblod men en viss överfrekvens av näsbesvär samt en tydlig överfrekvens av hudbesvär. Utredningen visar också att användning av skyddsutrustning i form av heltäckande klädsel och andningsskydd är effektivt. Trots detta slår utredningen fast att skivorna inte är hälsofarliga.
– Byggmaterial som marknadsförs idag ska inte kräva personlig skyddsutrustning på byggarbetsplatserna, anser Jörgen Eriksson, arbetsmiljöansvarig på Byggnads. Om kartongklädd gips av tekniska skäl inte kan användas är en snabb materialutveckling nödvändig.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skivor som gav näsblod är inte hälsofarliga

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig