info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skilda byggkrav ökar kostnader

Kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Norden efterfrågar mer enhetliga byggregler. Detta för att sänka byggkostnaderna och möta bostadsbehovet.

De danska sovrummen och toaletterna är för små enligt finska regler. Trappor som duger i Sverige är för smala på Island och våra balkongräcken är för låga för danskarna. Energiförbrukning, isolering och ljusinsläpp är annat som inte byggreglerna är helt samstämmiga kring i Norden.
I en färsk rapport lyfter NBO, samarbetsorganisation för kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Norden, fram sådana skillnader som en viktig orsak till höga byggpriser. Man konstaterar att det blir omöjligt att bygga samma hus i två länder.

”Kan skapa nordisk byggmarknad”

Tidigare i dag skrev vi om att Boverket ska se över skillnader i hur svenska kommuner tillämpar byggregler, för att göra det möjligt att bygga efter samma koncept i hela landet. Detta är alltså samma resonemang, men på nordisk nivå.
– Med ett gemensamt nordiskt regelverk kan vi skapa en gemensam nordisk byggmarknad med fler aktörer, mer konkurrens och större utrymme för beställarna att ställa krav. I förlängningen ger det både fler och billigare bostäder, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktionsfrågor på Sabo, i ett pressmeddelande om rapporten.
I pressmeddelandet konstateras att det pågår intensivt arbete med att hitta billigare byggmetoder i varje nordiskt land, men att det ofta stupar på att varje marknad är för liten.

”Låt godkännande gälla alla länder”

Jonas Högset säger att Sverige och Norge i nuläget har bland de högsta byggpriserna i Europa, och att övriga Norden inte ligger långt efter.
Rapportförfattarna kommer fram till att Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk, en harmoniserad byggprocess. De tycker att man ska börja med beslut om att ett typhus som blir godkänt i ett av de nordiska länderna automatiskt godkäns i alla länder.
Projektet har letts av Sabo, organisationen för allmännyttiga företag i Sverige. Även HSB och Riksbyggen står bakom rapporten från svenskt håll.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skilda byggkrav ökar kostnader

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig