info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Serneke fick bassning i rätten – tvingas lämna ut personalliggare

Svenska Bostäder ansåg att Serneke överfakturerat och krävde att få se personalliggaren. Men Serneke vägrade. Nu har tingsrätten sagt sitt.

Serneke och Svenska Bostäder tvistar om kvarteret Plankan.
Mångmiljontvisten mellan Svenska Bostäder och Serneke rullar vidare, men nu är delfrågan om personalliggaren avgjord. Foto: Ivar Andersen

2019 tecknade Svenska Bostäder avtal med Serneke om tillbyggnader i kvarteret Plankan på Södermalm i Stockholm. Projektet var olycksdrabbat redan från start. Först protesterade kvarterets befintliga hyresgäster kraftigt mot att ett nytt hus skulle uppföras på innergården. Förseningarna staplades på varandra. Kostnaderna skenade. Och sedan skar det sig med Serneke.

I november 2021 hävde byggjätten kontraktet och menade att fem fakturor på totalt 61 miljoner kronor förfallit.

Svenska Bostäder misstänker i sin tur att Serneke inte lagt ned de timmar företaget kräver ersättning för och kräver skadestånd.

LÄS OCKSÅ: Miljonsmäll för Serneke

Löpande räkning på Plankan

Arbetet utfördes på löpande räkning. Men när Svenska Bostäder granskade fakturaunderlagen för juni–augusti var det något som inte stämde. Tidsrapporteringen i underentreprenörernas dagböcker synkade enligt bostadsbolaget inte med inregistreringarna i den elektroniska personalliggaren.

”Arbetsplatsen har under den tiden inte varit bemannad på det sätt som Serneke påstår”, hävdar Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder krävde att få se personalliggaren för september–november. Men Serneke vägrade. Dels med hänvisning till EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dels för att ”den begärda personalliggaren objektivt sett saknar såväl rättslig som bevismässig relevans”.

”Motpartens intresse av att inte lämna ut personalliggaren förefaller vara lågt.”

Sågar Sernekes argument

Nu har Stockholms tingsrätt sagt sitt: Serneke måste omgående lämna ut personalliggaren.

Enligt domstolen kan personalliggaren ha betydelse som bevisning. Därför har Svenska Bostäder ett legitimt intresse av att få ut uppgifterna.

Sernekes argument för att inte lämna ut personalliggaren sågas däremot av rätten: ”Motpartens intresse av att inte lämna ut personalliggaren förefaller vara lågt.”

Frågan om arbetstagarnas integritet löses genom att personnummer ska maskas i de uppgifter Svenska Bostäder får.

LÄS OCKSÅ: Sparkar Serneke från projektet

Tvisten fortsätter

Parterna har fortfarande mångmiljonkrav på varandra och tvisten kommer fortsätta att tröska sig igenom rättssystemet.

Men nu har tingsrätten i alla fall slagit fast att den entreprenör som fakturerar är skyldig att presentera allt underlag.


Få de senaste byggnyheterna – direkt i din inbox! Prenumerera på Byggnadsarbetarens nyhetsbrev.

Elektronisk personalliggare

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på en arbetsplats och när de har börjat och slutat varje arbetspass.

Den som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare.  Undantaget är om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden är lägre än fyra prisbasbelopp, alltså under 229 200 kronor.

Lagkravet om elektronisk personalliggare omfattar branscher med hög risk för fusk och svartjobb. Kravet infördes 2016.

Källa: Skatteverket

Ivar Andersen, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Serneke fick bassning i rätten – tvingas lämna ut personalliggare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig