info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V38

Satsning mot byggolyckor: "Ska komma hem oskadda"

De vill stoppa olyckorna på byggen. Genom satsningen "Håll nollan" samarbetar byggherrar, konsulter och entreprenörer för att hindra skador och dödsfall på byggarbetsplatser.

Ulrika Dolietis, vd Håll nollan. Foto: Margite Fransson

13 byggherrar, entreprenörer och branschorganisationer har gått samman om ett mål.

– Vi ska hjälpa varandra att förbättra arbetsmiljö– och säkerhetsarbetet genom att dela med oss av kunskap. Målet är att alla ska komma hem friska och oskadda från våra arbetsplatser, säger Ulrika Dolietis, vd för Håll nollan och tidigare arbetsmiljöchef på Skanska.

Läs också Försökte rädda kollegan: "Ingen ska behöva dö på sitt jobb"

Byggbranschen är en av de farligaste branscherna. Varje år inträffar ungefär 6 000 arbetsplatsolyckor, närmare 2 000 av dem är så allvarliga att de leder till medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. I värsta fall leder olyckorna till dödsfall.

Att stoppa olyckorna kräver både kunskap och samarbete i flera led. Målet är nu att sprida bra erfarenheter och arbetssätt hela vägen från beställarna ut till byggena.

– Många, både byggherrar och entreprenörer, vill verkligen göra något för att förbättra säkerheten men vill få råd och hjälp med hur de ska göra. Entreprenörerna kan till exempel hjälpa byggherrarna genom att berätta vilka krav på entreprenörerna som ger en säkrare arbetsmiljö, säger Ulrika Dolietis.

Bakom Håll nollan står en förening som bildades förra året. Bland medlemmarna finns både mindre och större bolag. Till grundarna hör större byggherrar som Trafikverket, Akademiska Hus och Vasakronan och byggbolag som Skanska, NCC och Peab.

I projektet har man satt upp fyra områden att arbeta med. Ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och standarder, samt kravställning och uppföljning. Man ska peka på vad som leder till olyckor men också öka kunskapen om hur de kan undvikas.

Läs också Nio dog i byggolyckor 2017: Fall, ras och klämolyckor

– När det gäller gemensamma arbetssätt så har vi valt att fokusera på områden med allvarligast olycksrisker, säger Ulrika Dolietis.

Bland annat planeras en branschstandard för entreprenörer, där man prioriterat arbete på höjd, lyft, schaktningsarbeten och fordonsrörelse på arbetsplatser. Olika seminarier och utbildningar kommer att hållas. Nästa år ska till exempel alla medlemmars vd´ar få en utbildning i säkerhetskultur.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V38-39 desktop