info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet V39

Sämre drag på bygget – konjunkturen tvekar

Efter flera år av byggande på en högre nivå än normalt kommer nu tecken på en avmattning.

Foto: Cenneth Niklasson

Konjunkturinstitutet skriver i den senaste månadsbarometer att byggföretagen under lång tid rapporterat om ett ökat byggande men att trenden under det senaste året varit negativ. Det visar sig bland annat genom att fler byggbolag uppger att de har för få framtida byggprojekt inbokade.

Men det är en blandat bild. En hög andel byggföretag uppger fortfarande att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för ökat byggande. Något som tyder på en viss framtidstro. Byggföretagen rapporterar sammantaget om oförändrade anbudspriser de senaste tre månaderna.

Läs också Raset i bostadsbyggande - så påverkar det jobben

Även prognosen framåt för de närmaste månaderna visar att konjunkturen står och väger. Husbyggarna är mer pessimistiska om framtiden än normalt vilket de varit under hela året. Förklaringen är enkel, bostadsbyggandet haltar betänkligt och prognosen för hur många lägenheter som ska produceras i år och 2019 har skruvats ner i omgångar.

Anläggningsbyggarna är däremot mer optimistiska än normalt. De tror på ett ökat antal byggprojekt framöver.

När det gäller sysselsättningen pekar det mesta på att den kommer ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Hälften av byggbolagen tror att de kommer öka antalet anställda. Den andra hälften tror på en minskning.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V38-39 desktop