info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sämre arbetsmiljö för utländska byggarbetare

I Norge är andelen byggnadsarbetare från de nya EU-länderna mycket större än i Sverige. Och byggnadsarbetare från de nya EU-länderna har sämre arbetsmiljö än norrmän. Det konstaterar norska arbetslivsforskare i en rykande färsk rapport.

Ett av Norges största forskningsinstitut, Fafo, presenterade nyligen en rapport där 1244 byggchefer intervjuats. Studien visar att var fjärde byggföretag med mer än tio anställda, använt utländsk arbetskraft från de nya EU-länderna under det senaste året. Många byggföretag betraktar särskilt östeuropéer som en billig och flexibel reservarbetsstyrka, menar forskarna. Kortvariga anställningsförhållanden och sämre arbetsmiljö för dessa grupper kan på sikt försämra arbetsmiljöarbetet i hela branschen, konstaterar de. Studien visar att de utländska byggnadsarbetarna inte får tillräcklig utbildning i arbetsmiljöfrågor, att de har längre arbetsdagar än sina norska kollegor, samt att de utför mer belastande och riskfyllda arbetsuppgifter. Därmed riskerar de att drabbas av fler olyckor, men också av allvarliga skador på längre sikt.

86 procent av de norska byggcheferna anser att de östeuropeiska byggnadsarbetarna behöver lära sig mer om hälso- miljö och säkerhetsfrågor. Nästan lika många anser också att byggnadsarbetarna från de nya EU-länderna behöver lära sig mer språk.
Nära hälften av alla företag med färre än tio anställda, har inte ägnat någon tid alls, åt att lära de utländska byggnadsarbetarna norska arbetsmiljöregler.
45 procent av byggcheferna, med egen erfarenhet av utländsk arbetskraft, anser att samordningen på arbetsplatsen är mer problematisk och att det är svårare att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete när det finns arbetskraft från de nya EU-länderna på arbetsplatsen.

En metod för att undvika missförstånd och språkproblem som ofta används av norsk arbetsledning, är att låta de olika nationaliteterna jobba åtskilda från varandra. Detta kan dock försämra den negativa trenden när det gäller arbetsmiljön för de utländska arbetarna, menar forskarna.
Det är mycket svårt att upptäcka brott mot arbetstidslagstiftningen, eftersom arbetstagarna inte själva berättar om detta för myndigheterna. En av fem byggchefer instämde helt eller delvis i påståendet att det är möjligt att kringgå norska arbetstidsbestämmelser genom att använda östeuropeiska företag och byggnadsarbetare. Att långa arbetsdagar ökar risken för olyckor och skador är väl känt, menar forskarna.

35 procent av cheferna i företagen, menar att användning av östeuropeisk arbetskraft kan skapa farliga situationer på arbetsplatsen. En av fem chefer uppger att det i praktiken också har lett till flera olyckor.
Den officiella olycksstatistiken i Norge är inte tillförlitlig när det gäller utländsk arbetskraft, eftersom många olyckor troligen inte rapporteras.
Fafo är en forskningsstiftelse som finansieras av norska näringslivet samt LO. Rapporten bygger, förutom de 1244 intervjuerna med byggchefer, också på 47 djupintervjuer med regionala skyddsombud, arbetsmiljöinspektörer, samt representanter från arbetsgivarorganisationer.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sämre arbetsmiljö för utländska byggarbetare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig