info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Säkerhetsregler stuvas om – omstritt förslag klart: "Ska vara enklare"

Vill du veta vad som gäller vid fara på jobbet ? Nu ska reglerna för arbetsmiljö sorteras om och föreskriftshäftena minskas från 72 till 17. Arbetsmiljöverket är klart med sitt förslag, som tidigare har fått hård kritik.

72 föreskriftshäften ska minskas till 17, enligt Arbetsmiljöverkets förslag till ny regelstruktur. Totalt 2 300 regler ska fördelas om i den nya strukturen. Enligt Arbetsmiljöverkets är detta en del i ett större utvecklingsarbete av reglerna och målet är enligt verket att det ska bli lättare att hitta.
Torben Vincentsen är ansvarig för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.
– Förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna blir bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar, säger han.
Företrädare för bland annat Byggnads och LO har under arbetet med reglerna kritiserat brist på inflytande och varnat för risker med att det ska bli svårare att hitta och därmed innebära en sämre säkerhet.

LÄS MER:
Byggnadsarbetarens och Dagens Arbetes granskar:
Säkerhetsregler på väg att ändras: ”Leder till ökad risk”
Arbetsmiljöverket svarar på kritiken: ”Inga regler försvinner”
Mer krångel efter regeländring i Norge
Debattartikel: norska facket: Inte enklare – inte bättre

Flera steg i förslaget

Det nu lagda förslaget innebär ett nytt sätt att orientera sig bland reglerna. Idag finns mer specifika föreskrifter som ”Byggnads- och anläggningsarbete”, ”Asbest” och ”Ställningar”. Enligt förslaget görs systemet om på följande sätt:
Överst ska finnas en portal in i systemet för alla. Där under ska reglerna sorteras i tre steg eller delar.
Del 1: Ingångar för arbetsgivare, byggherrar och tillverkare med produktansvar. I arbetsgivarens ingång finns bland annat regler om systematiskt arbetsmiljöarbete och regler om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Del 2: Innehåller föreskrifterna: ”Vanliga arbetsmiljörisker”, ”Användning av arbetsutrustning” och ”Utformning av arbetsplatser. I vanliga arbetsmiljörisker ingår kemiska, fysiska, fysikaliska och ergonomiska risker, som till exempel asbest och buller.
Del 3: Här organiseras regler för vissa arbeten och situationer under rubrikerna: ”Vissa typer av arbeten”, ”Personlig skyddsutrustning”, ”Hygieniska gränsvärden” och ”Hälsoundersökningar”.

Bygg och anläggningsföreskrift splittras

Så hur tolkar man detta i praktiken? Den största skillnaden är att dagens regler delas upp och att det blir ett nytt sätt att leta. Dagens byggnads- och anläggningsföreskrift splittras till exempel, på föreskrifter för byggherrar, tillverkare och risker vid vissa typer av arbeten.
– De hackar sönder dagens föreskrifter, så att det blir mer komplicerat att leta efter det man behöver, sa Byggnads regionala skyddsombud Tomas Kullberg, efter att tidigare tagit del av grunderna i förslaget.

Asbest

Då det gäller till exempel asbestarbete ska arbetsgivaren börja med att leta efter hur man gör riskbedömningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, man går därefter vidare till bestämmelser om kemiska arbetsmiljörisker, för att sist landa i asbestreglerna. Dagens regler om hälsokontroller i asbestförskriften kommer på sikt sannolikt att bli en upplysningsparagraf med hänvisning till den särskilda förskriften om hälsokontroller.

Fortsätter arbetet

Ännu är det inte klart exakt hur sorteringen av regler ska se ut i praktiken. Det arbetet fortsätter. Arbetsmiljöverket hade från början tänkt bryta sönder reglerna ännu mer. Något som väckt kritik och oro.
– Vi försöker hålla samman regler som hör ihop, säger Jonas Hamark, jurist och en av de ansvariga för förslaget till ny regelstruktur.
Från fackligt håll har det funnits farhågor för att reglernas innehåll ska försämras.
– Under vårt arbete har ambitionen hela tiden varit att utgå från dagens befintliga regler och att behålla skyddsnivån, samtidigt som det blir enklare att hitta det man behöver, säger Jonas Hamark.

Tar ställning 2018

Exakt hur många regler och förskrifter strukturen ska innehålla i framtiden är inte klart, enligt verket.
Arbetsmiljöverkets generaldirektör kommer att ta ställning till förslaget i början av 2018. Vid ett klartecken kan det sättas i verket tidigast mot slutet av 2021.
I Norge har regelstrukturen ändrats och föreskrifterna minskat från 47 till sex. Där finns kritik i dag mot mer krångel och att det blivit svårare att hitta.

LÄS MER: Så gick det i Norge – mer krångel med färre regler

Vi återkommer med fler kommentarer till Arbetsmiljöverkets förslag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Säkerhetsregler stuvas om – omstritt förslag klart: "Ska vara enklare"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig