Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen

Publicerad 11 oktober 2017 09:00

Arbetsmiljöverket svarar på kritik mot omgörningen: "Inga regler försvinner"

"Inga regler försvinner." Avdelningschef Ywonne Strempl på Arbetsmiljöverket svarar på kritiken mot arbetet med regelförändringen.

Varför ändrar ni?
– Vi har lappat och lagat i vårt regelsystem. Det innebär att det finns en del överlappningar och otydligheter, men även regler som borde ha upphävts för att arbetsmiljöproblemet kanske inte längre finns kvar, säger hon.
Ywonne Strempl konstaterar att arbetsmiljölagen är från början av 1970-talet och behöver moderniseras. Sverige har gått med i EU och arbetslivet förändrats. Nu ska reglerna sorteras om, enligt henne utan att tumma på säkerheten.

Hur ska arbetsplatserna bli säkrare genom det här?
– Målet är att arbetsgivare lättare ska förstå vad föreskrifterna säger och därmed kunna följa dem. Det innebär ju att säkerheten höjs.

– Föreskrif­terna är gamla och behöver städas upp. Vi har gjort en grovsortering. Sedan ska vi rensa, säger avdelningschef Ywonne Strempl på Arbetsmiljöverket.

LÄS MER:
Säkerhetsregler på väg att ändras: "Leder till ökad risk"

Kritik mot krångel efter regeländring i Norge

När vet ni hur systemet ska se ut?
– Vi hoppas att vi ska ha en grov bild av det färdiga verket till årsskiftet eller en bit in på nästa år och sedan presentera det för departementet när programmet är färdigt i februari 2019. Vi sätter upp ett skuggsystem vid sidan av det nuvarande men sätter inget i sjön utan att det fungerar.

Varför har ni inte involverat parterna tidigare?
– Vi har erbjudit dem, men de har tyvärr inte kunnat svara oss på hur de vill vara med.

Så du menar att Arbetsmiljöverket har erbjudit dem att vara med i utformandet av det nya regelsystemet?
– Nej, det har vi inte gjort. De ska inte delta i arbetet. Det är vårt jobb att utforma reglerna. Men de får komma med input. De har bland annat varit med i förarbetet, fått kontinuerlig information och deltagit i en workshop.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se