info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Säker Fasad införs 1 juli

Branschregler för tätare och fuktsäkrare putsfasader - Säker Fasad – har tagits fram av branschföreningen Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening (SPEF).

Ni har säkert hört talas om Säkert Vatten, branschregler som tagits fram för att minska risken för vattenskador. Nu kommer motsvarande för putsningsarbeten – Säker Fasad. Konceptet omfattar arbetsmetoder och putssystem som uppfyller Boverkets nya och strängare regler mot fukt. Reglerna är ett resultat av ett samarbete mellan SPEF, leverantörer och försäkringsbolaget Gar-Bo.
– Bakom vårt nya koncept ligger drygt två års arbete med nya utbildningar, metodbeskrivningar och kontroller. Säker Fasad hade inte varit möjligt att genomföra utan den 100-procentiga uppslutning vi fått från våra medlemsföretag och leverantörer, berättar Urban Eriksson, ordförande för SPEF.
Säker Fasad bygger på tre delar. Endast testade, funktionsverifierade och godkända system får användas.Systemen ska vara granskade och verifierade av ett oberoende testinstitut så att det uppfyller alla funktions- och säkerhetskrav.Fasadentreprenören måste ha rätt kompetens och utbildning för att utföra arbetet.
Dessutom införs oberoende kontroller som utförs löpande under arbetet, vilket också är ett villkor för den funktionsgaranti som lämnas på fasader som utförts enligt Säker Fasad.
– Våra krav är mycket omfattande och tydliga. Säker Fasad-logotypen är ett kvalitetsmärke som endast får användas av våra medlemsföretag och anslutna leverantörer, avslutar Urban Eriksson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Säker Fasad införs 1 juli

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig