info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så ska tunnelbolaget arbeta: ”Kina en garant för god standard”

Svensk personal och kända underleverantörer ska garantera att bolaget följer svenska avtal, berättar Cecilia Malmsten på kinesiska CRTG som ska anlägga tre arbetstunnlar.

Cecilia Malmsten på kinesiska CRTG säger att svenska lagar och avtal kommer att gälla i deras tunnelbyggen. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos; Privat

Tunnelbanans blå linje ska utvidgas från Kungsträdgården till Nacka och nyligen blev det klart att det kinesiska bolaget China Railway Tunnel Group (CRTG) har vunnit kontraktet. Budet landade på 276 miljoner kronor för tre arbetstunnlar. Alla ska anläggas i Nacka.

Cecilia Malmsten är commercial manager för CRTG AB och etablerade bolaget i Sverige för tre år sedan. Innan dess arbetade hon i 20 år med bygg- och infrastrukturfrågor i Kina. Hon berättar om processen.

Läs också Kritik mot kinesiska bolaget: "Saknar verklighetsförankring"

– Först måste järnvägsplanen bli godkänd, det vet vi nu på fredag. Nästa steg är att skriva kontrakt med kunden. Det kan ta en månad. Sedan ska vi ta fram en projektplan och därefter får vi tillstånd att påbörja arbetena. Men det är svårt att säga exakt när det blir, planen kan bli överklagad.

Hur många anställda som behövs är också för tidigt att säga. CRTG har annonserat efter bergsprängare och betongarbetare genom Arbetsförmedlingen.

– Men branschen är överhettad så det är svårt att rekrytera erfaren och kvalificerad personal. Vi kommer troligen att ha 5-6 olika kända underleverantörer, bland annat maskinleverantörer, för att färdigställa arbetsplatsområdet. Vid tunneldrivningen behövs sprängning, schaktning, bultsättning och injektering.

Kommer ni ha några arbetare från Kina?

– Kanske några enstaka, men i första hand ska vi använda arbetskraft som finns här. Även om våra kollegor i Kina har stor erfarenhet av tunneldrivning i hårda bergarter är det många tillstånd som ska på plats, speciella licenser för att få spränga, ID06, allt tar tid. Vi behöver hitta praktiska lösningar så att arbetet utförs med god kvalitet och enligt den plan som kunden förväntar sig.

Cecilia Malmsten berättar att företaget har anställt en svensk arbetsledning. Fredrik Asklund, tidigare från Zublin, blir projektchef och Rolando Berty, tidigare på NCC, blir chef för tunneldrivningen.

Hur hanterar ni arbetsvillkor, avtal och säkerhetsfrågor?

– Vi är världens största tunnelbyggare och är måna om vårt varumärke. I det ingår att vi respekterar allas rätt till en bra arbetsmiljö och vi har för avsikt att följa alla regler och förordningar som finns i Sverige. Hittills är vi ju bara tre anställda i bolaget, och vi har kollektivavtal, säger Cecilia Malmsten.

Men för de yrkesarbetare ni eventuellt anställer?

– Vi vet inte exakt hur det blir ännu. Först måste vi bestämma om vi bara ska använda underleverantörer eller om vi även har egna anställda. Men vi ska granska alla underleverantörer och säkerställa att de betalar skatt och sociala avgifter enligt de lagar och förordningar som gäller.

Hur ska ni säkerställa det?

– Vi får göra kontroller via Skattemyndigheten. Det har vi också beskrivit för kunden, Region Stockholm, i vår projektbeskrivning. Vi ska se på värdegrund och track record hos företagen. Om det är en leverantör som är van vid offentliga beställare så har vi en god grund för ett förtroende.

Då behöver man inte kolla upp dem lika noga?

– Så menar jag inte, men är de vana att arbeta med skattefinansierade projekt så har vi en rimlig grund att stå på. Men man måste ändå utöva regelbundna kontroller.

Är det något ni gör även i andra länder?

– Ja, absolut. Förutom Kina har vi uppdrag i exempelvis Singapore, Israel och Sydamerika. På vissa områden är det striktare krav i Singapore än i Sverige. Men vi har erfarenhet av att anpassa oss efter olika lokala förhållanden.

CRTG ägs av CREC, ett börsnoterat bolag med kinesiska staten som största ägare. Något som är positivt, menar Cecilia Malmsten.

– Det är en garant för att det blir god standard. Det är min erfarenhet, säger Cecilia Malmsten.

När det gäller Kina tänker många snarare på sämre arbetsrätt och säkerhet?

– Det finns alltid en variation på alla marknader när det gäller hur företag sköter sådana här frågor. Precis som i Sverige finns det i Kina en skala från excellent till undermåligt. Jag skulle säga att förhållandena generellt är bättre i Kina än vad som framgår i rapporteringen här. Det är sämre på mindre, privata bolag, men de statligt ägda bolagen har överlag mycket högre standard när det gäller arbetstagares rättigheter.

En annan fråga som varit uppe för debatt är det förhållandevis låga budet. Tvåan i budstriden, Subterra Sveriges Patrick Marelius, säger till TT att 276 miljoner är ett ”rent underpris” och att det inte går att göra jobbet för den summan. Men Niklas Bergman som är förvaltningschef för tunnelbaneutbyggnaden på Region Stockholm menar att det är rätt prisnivå. Cecilia Malmsten lyfter just det.

– När det gäller vårt specifika anbud hänvisar vi till kundens analys, säger hon. Vi utgår från kundens anbudshandlingar och har gjort vår kalkyl utifrån det.

Men hur gör ni, rent konkret, för att hålla budet så lågt?

– Andra bolag kanske har haft för höga marginaler. Det höga kostnadsläget i branschen kanske har berott på bristande konkurrens. Vi försöker ha mer rimliga marginaler än vad många andra projekt har haft.

China Railway Tunnel Group
  • CRTG bildades 1978, är delägt av kinesiska staten och specialiserat inom tunnelarbeten. Det svenska dotterbolaget heter CRTG Engineering och grundades 2018.
  • Bolaget har bland annat byggt en tunnel i Uzbekistan och tunnelbanan i Tel Aviv, Israel.
Kristian Borg
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så ska tunnelbolaget arbeta: ”Kina en garant för god standard”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig