info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så ska bristen på arbetskraft lösas

Öka platserna på yrkeshögskolan, anställ nyanlända och ta krafttag mot machokulturen. Det är några av de åtgärder regeringens utredare föreslår för att säkra byggsektorns kompetensbehov.

Bostadsbyggandet ligger på nivåer som inte skådats sedan miljonprogrammets dagar och branschen skriker efter arbetskraft. Samtidigt är det långt kvar till regeringens mål om att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020.

Pressad bransch

I den rapport som under måndagsförmiddagen överlämnades till bostadsminister Peter Eriksson (MP) tecknar regeringens samordnare Pia Enochsson och Tommy Andersson en bild av en sektor satt under hård press. Det är inte ”realistiskt att arbetet i byggsektorn framöver kan bedrivas under så ansträngda arbetsförhållanden som nu sker. Det rapporteras omfattande sjukskrivningar och hög personalomsättning liksom avkall på kvalitet i arbetet och fördröjda arbetsprocesser till följd av personalbrist”, skriver de i utredningen.

LÄS MER:
SABO vill se fler utländska byggföretag
Rekordhögt bostadsbyggande

Samordnarna konstaterar att det på kort sikt finns få åtgärder som ger någon större effekt på tillgången på arbetskraft. Men en rekommendation är att ”arbetsgivare i större utsträckning måste anställa oerfarna och nyexaminerade personer liksom nyanlända och andra arbetslösa, lärlingar och elever på olika former av praktik”.
Samtidigt kommer det att krävas hjälp utifrån för att nå de bostadspolitiska målen. Regeringen uppmanas att försöka attrahera utländsk arbetskraft och samtidigt ”säkra att det är ordning och reda på de arbetsvillkor som gäller”.

Motverka machokultur

Rapporten pekar också på behovet av att öka antalet platser på yrkeshögskolan, starkare samarbete mellan skolan och näringslivet samt krafttag mot machokulturen. ”Machokulturen måste bekämpas och utrotas. Alla företag måste börja anställa och behålla kvinnor för att få rätt kompetens och möjlighet till utveckling inom företaget”, skriver utredarna.

Rapportens rekommendationer
• Tillvarata och stimulera inflödet av utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens.
• Öka bostadsproduktion genom till exempel ökat industriellt byggande och mer prefabricering.
• Skapa fler jobb med lägre utbildningskrav inom ramen för de svenska kollektivavtalen.
• Gör på allvar upp med machokulturen i byggsektorn, anställ och behåll yrkesutbildade kvinnor.
• Storsatsa på unga vuxnas karriärskifte och vidareutbildning
• Öka platserna på yrkeshögskolan rejält.
• Anpassa utbildningarna till arbetslivets krav.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så ska bristen på arbetskraft lösas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig