info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Konsten att riva ett hus – fem steg som visar vägen

Alla på bygget vet hur noga det är med bygglov, ritningar, kvalitetsansvarig och besiktning vid ett nybygge. Men frågan är hur det ser ut när ett hus ska rivas. Här har du svaret.

Att slå ner hela byggnaden på en gång är inget att rekommendera. Foto: Mostphotos

1 Kolla byggnaden

Första steget är att byggnaden måste genomgå en materialinventering. Syftet är att ta reda på vilka och hur mycket det finns av olika byggmaterial och ämnen. Här krävs det noggrannhet för att slippa alla obehagliga överraskningar när själva rivningen påbörjas.

– Vi tittar först på byggnadsår. Då kan man ofta på ren erfarenhet dra vissa slutsatser. Till exempel hur huset är byggt och med vilka material. Speciellt fokus ligger på att söka efter eventuellt miljöfarligt avfall, vilket det alltid finns i ett hus, säger Tony Stigmanslid, affärschef på rivningsföretaget Destroy.

2 Ansökan om rivningslov

När inventeringen är klar utgör den en del i ansökan om att få ett rivningslov. Och ju mer noggrann inventeringen är, desto större är chansen att rivningslovet blir beviljat. I ansökan till kommunen ska det även finnas med en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Naturligtvis måste det framgå vad som ska rivas, hur arbetet ska gå till och hur rivningsavfallet ska hanteras. För vilka byggnader krävs det då rivningslov? Jo, i princip för alla byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område.3 Allt miljöfarligt plockas ut först

När bygglovet är beviljat börjar själva rivningen. Det första som demonteras/saneras är miljöfarligt avfall för att undvika att andra delar av byggnaden blir kontaminerad. Det kan till exempel handla om asbest i rörböjar.

– När det jobbet är klart rivs fraktion för fraktion. Det kan handla om olika saker som elavfall, metall, gips, isolering eller något annat, säger Tony Stigmanslid.

Ofta rivs ett material åt gången så de inte blandas ihop. Ju fler olika material det går att sortera ut, desto högre blir lönsamheten för ett projekt. Att från första dagen slå ner hela byggnaden med grävmaskinen är alltså ekonomiskt ofördelaktigt.

4 Farligt jobb

En stor del av planeringen vid ett rivningsprojekt gäller arbetsmiljön. Att plocka ner ett hus kan vara farligt. Det handlar om rasrisk men även om damm och buller. Därför måste det vara ett högt säkerhetstänk för dem som arbetar med själva rivningen.

Rivningsmassor brukar fraktas bort löpande.

5 Dags för tunga artilleriet

När allt som ska sorteras ut är bortplockat finns det ofta en naken stomme kvar. Den rivs med en grävmaskin eller liknande. Ofta är det trångt om utrymme och därför brukar rivningsmassorna under den här processen fraktas bort löpande från området. Och de ska köras iväg till en godkänd avfallsmottagare. Och när arbetsplatsen är städad är själva rivningen avslutad.

– Det sista som händer är att rivningsfirman ska lämna en fraktionsrapport till byggaren om vilka fraktioner som tagits bort och var de har skickats, säger Tony Stigmanslid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Konsten att riva ett hus – fem steg som visar vägen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig