info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Så kan platschefen orsaka byggolyckor

Hur platschefen jobbar kan avgöra antalet olyckor på ett bygge. Det visar en ny studie.

Foto: Mostphotos

I en studie från Göteborgs universitet har 37 byggarbetsledare intervjuats, för att få fram hur ledarskapet påverkar säkerheten. I studien har man också försökt förstå vilka beteenden hos cheferna som påverkar säkerheten.

– Syftet med studien var att hitta vilka ledarbeteende som främjar säkerheten för att i nästa steg kunna utveckla ledarskapet hos byggplatschefer, säger Martin Grill, forskare i psykologi i ett pressmeddelande.

Läs också Ohyggliga skräcken – "Kände att benen gick av"

Martin Grill har genomfört studien tillsammans med Kent Nielsen från Regionhospitalet i Herning i Danmark och de två har kommit fram till att platschefernas ledarskap starkt bidrar till att göra byggen säkra eller osäkra.

Enligt studien påverkar chefernas beteenden på två sätt: direkt och indirekt. Direkta beteenden kan vara att övervaka och ändra säkerhetsrisker – och att vara en bra förebild för byggnadsarbetare och underentreprenörer. Till indirekta beteenden räknas att samordna jobbet genom möten och strukturera säkerhetsarbetet genom att hålla sig till vissa regler.

Beteenden hos platschefer som ledde till minskad säkerhet på jobbet var brist på aktivt ledaransvar, otydlig kommunikation, och att inte göra riskanalyser. Enligt rapporten kan dåligt ledarskap som leder till sämre säkerhet bero på att cheferna inte vill bli impopulära.

– Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden, säger Martin Grill.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Så kan platschefen orsaka byggolyckor