info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

(S) vallöfte: behåll covidhöjda a-kassan

Socialdemokraterna går till val på att göra pandemi-höjningen av arbetslöshetsförsäkringen permanent. Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark skiljer ersättningen upp till 7 000 kr i månaden mellan deras förslag och oppositionens.

Foto: Mostphotos

Under pandemin höjde regeringen arbetslöshetsförsäkringen. Man höjde schablonersättningen från 700 till 804 kronor per dag och takbeloppet från 910 till 1 200 kronor under de hundra första dagarna. För en arbetslös byggnadsarbetare som tjänat upp till 33 000 kr i månaden innebar det en 80-procentig a-kasseersättning: 26 400 kronor i månaden.

Åtgärden skulle vara temporär och skulle återgå till de tidigare nivåerna, en maxersättning om 20 020 kr i månaden, när pandemin var över. Nu går Socialdemokraterna till val på att permanenta höjningen och även ändra andra delar av arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetsmarknads-minister Eva Nordmark (S). Foto: Press.

– Vi är stolta över att vi lyckades höja a-kassan under pandemin, men det var tillfälligt. Vi vill behålla de höjda ersättningsnivåerna så att människor kan känna sig trygga, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– Det ska vara anständiga, rimliga nivåer. Man ska inte bli fattig för att man blir av med jobbet. Det är en fråga om respekt för vanliga löntagare. Även om man blir arbetslös så ska man ha råd med hyra, bolån, kläder till barnen.

Varför har ni då inte genomfört den här ändringen tidigare?

– Vi har inte haft majoritet i riksdagen. För att ha den möjligheten har vi behövt ett starkare mandat.

Vad vill ni ska gälla för timanställda och andra med otrygga anställningsformer?

– Det vi för fram nu är själva ersättningsnivåerna. Men vi genomför också ett antal utredningar. Arbetsmarknaden har förändrats, hur ska man se på olika anställningsformer? Det tittar vi på nu.

Utredningen Nordmark nämner har lämnats till betänkande. Den handlar bland annat om en inkomstbaserad a-kassa. Idag baseras ersättningen på hur länge man har jobbat innan man blev arbetslös. Många med vikariat eller timanställning uppfyller inte kraven och täcks då inte av arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen överväger att ändra de reglerna.

Socialdemokraterna vill också att facken även i fortsättningen ska administrera a-kassan och möjligen ges större bestämmanderätt kring den.

– Det är en annan utredning vi gör, som handlar om en kollektiv a-kassa. (SD) och (M) vill istället förstatliga a-kassan. Det är löntagarfientligt! De branschanknutna a-kassorna är väldigt viktiga. Det är fackföreningarna som bäst känner till villkoren i branschen och det ska vara de som sköter om a-kassan.

Det är parterna, alltså facken och arbetsgivarorganisationerna, som bett regeringen utreda en kollektiv a-kassa som en del av den stora LAS-uppgörelsen. Frågan handlar bland annat om att flytta över såväl a-kasseavgifterna som delar av arbetsgivaravgifterna till parterna själva, med en mindre inblandning av staten. Utredningen tros bli klar först 2024.

Vidare vill Socialdemokraterna införa avdragsrätt för fackavgiften.

– Arbetsgivarna har ju avdragsrätt för avgifterna till sina samarbetsorganisationer. Då ska det också finnas avdragsrätt för löntagare som är med i en facklig organisation. Det är viktigt att vi både har starka arbetsgivarorganisationer och starka fack. Det är så vi kan fortsätta utveckla den svenska partmodellen.

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras idag från flera håll. En del kommer öronmärkt från arbetsgivar- och egenavgifter. Facken har egna inkomstförsäkringar från medlemsavgifterna till a-kassan. Och så skjuter staten till resten efter behov. Men genom att höja taket så tar staten en större andel av kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen. 5 miljarder kronor årligen uppskattas förslaget kosta. Eva Nordmark är tydlig med att den investeringen är rätt väg att gå.

– Det här är en helt avgörande fråga. Den är ett vallöfte och vi kommer att strida för att den blir verklighet.

Byggnadsarbetaren har sökt såväl Moderaterna som Svenskt Näringsliv för kommentar. Båda har avböjt.

Skillnaden mellan Socialdemokraternas och Moderaternas förslag

Byggnadsarbetare 33 000 kr (S) förslag (M) förslag Skillnad per månad
Dag 1–100 1 200 kr 910 kr -6 400 kr
Dag 101–200 1 000 kr 680 kr -7 000 kr
Dag 201–300 1 000 kr 680 kr -7 000 kr

Källa: Socialdemokraterna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: (S) vallöfte: behåll covidhöjda a-kassan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig