info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Risker vid renovering av miljonprogrammet:

  • Asbest Kan finnas i olika byggmaterial från 1940-1980 och kan orsaka lungsäckscancern mesoteliom, lungcancer, asbestos och pleuraplack. Ska hanteras av specialister, med tillstånd, utbildning och fullgod säkerhetsutrustning.
  • Buller Risk för hörselskador. Använd hörselskydd.
  • Kvartsdamm Bildas vid bearbetning av betong, kan ge lungcancer och silikos. Andningsskydd minskar risken för skador.
  • Damm allmänt Ger risk för bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Andningsskydd minskar skaderisken.
  • Vibrationer Vibrationer kan ge skador i kärl (vita fingrar), nerver, muskler, leder och skelett. Risker bland annat vid bilning, håltagning och rivning med tigersåg. Använd maskiner med låga vibrationstal och begränsa
  • Pcb Miljögift som kan finnas i fogmassor runt utfackningsväggar och i isolerglas. Risk för hormonstörning, kan påverka fosters mentala utveckling under graviditeten. Risk då man fräser ut fogar med PCB. Heltäckande klädsel och andningsskydd ska användas.
  • Rasrisk vid rivning.
  • Dålig ergonomi, tunga lyft, obekväma arbetsställningar.
  • Fallrisker vid jobb på hög höjd.

Källa: Roger Flodin, arbetsmiljöingenjör Previa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Risker vid renovering av miljonprogrammet:

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig