info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Regler saknas för nanopartiklar

Nanomatierial i byggprodukter kan frigöra farliga nanopartiklar vid bearbetning. Nu kräver 24 nordiska fackförbund att regeringarna i Norden vidtar åtgärder för att skydda bygg- och träarbetare.

Nanopartiklar är ytterst små partiklar – endast några fåtal atomer i storlek. Nanopartiklar kan tas upp, spridas och verka i kroppen på annat sätt än ämnena i sin normala storlek. Forskning visar att nanomaterial kan utgöra en hälsorisk och djurförsök tyder på att inandning av olika nanopartiklar kan ha samband med ökad risk för lungsjukdomar, cancer och hjärt- och kärlsjukdom.

Gränsvärden

Nordiska Byggnads- och Träarbetarfederationen, som består av 24 fackförbund i Norden, kräver nu att europeisk och nordisk lagstiftning förändras och att man inför ett gränsvärde för nanomaterial. Fackförbunden vill också att regeringarna ser till att upprätta nationella register över yrkesmässig användning av nanomaterial. Fackförbunden vill också att det satsas mer pengar på forskning och information om materialet.

”Behövs information och strategier”

Det saknas idag bra utrustning för att kontrollera mängden nanopartiklar i arbetsmiljön och fackförbunden efterlyser mer forskningsresurser på detta område, samt informationssatsningar och strategier för att få ner nivån på nanopartiklar i miljön, exempelvis med ”slutna system” och effektiv frånluftsventilation.

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederation (NBTF) är en sammanslutning av nordiska fackförbund inom bygg-, trä- och skogssektorerna. NBTF har idag 24 medlemsorganisationer från de fem nordiska länderna med totalt ca 410 000 individuella medlemmar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Regler saknas för nanopartiklar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig