info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Regeringen vill ha åtgärder mot byggfusk

Regeringen vill få byggherrar och byggbolag att gemensamt förbättra kvaliteten på nybyggda hus.

Därför ger miljödepartementet nu ett antal statliga byggherrar i uppdrag att, tillsammans med byggbolag, bilda ett kvalitetsråd som ska arbeta med detta.
Huvudsyftet är att få byggherrar och beställare att formulera och precisera krav på slutprodukten – den färdiga byggnaden.
Detta för att undvika byggfusk och miljöproblem, som ofta uppdagas i efterhand och dessutom kostar mycket pengar att åtgärda.
I rådet ska, förutom beställare och byggbolag, också försäkringsbolag och finansieringsinstitut ingå.
Tanken är att samarbetet mellan parterna ska göra att kompetensen hos byggherrar och förvaltare succesivt ökar.
De statliga byggherrar som kommer att delta i arbetet är Banverket, Vägverket, Statens fastighetsverk, Luftfartsverket och Fortifikationsverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Regeringen vill ha åtgärder mot byggfusk

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig