info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Regeringen avgör stopp på Tranebergsbron

Regeringen kommer att få avgöra byggstoppet på Tranbergsbron. Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm har utfärdat förbudet mot att gjuta på bron innan berggrunden är säker. Peab har överklagat.

Det var i slutet av förra veckan huvudskyddsoombudet på Peab beslöt att göra ett stopp inför de planerade gjutningarna i denna vecka. Till grund fanns utredningar om att det fanns risk för att berget var eftergivligt och att det kunde bli sättningar i berget på Brommasidan och risk för ras vid fortsatt gjutning. Utredningarna hade gjorts på Peabs initiativ men Peab gick ändå den formella gången och såg till att beslutet blev prövat hos Arbetsmiljöinspektionen eller formellt sett Arbetsmiljöverket(AV).
Inspektionen utfärdade ett omedelbart förbud.

– Vi kan inte riskera människors liv och hälsa, sa P-O Lindström, biträdande tillsynsdirektör på inspektionen i Stockholm.
Förbudet gäller till dess att berget förstärkts så att det är säkert att arbeta där.
Nu har dock Peab fullföljt den formella gången och överklagat beslutet till regeringen för att få en högsta prövning. Det kan tyckas ologiskt eftersom företaget vill förstärka berggrunden före fortsatta arbeten och eftersom man inte vill riskera byggnadsarbetarnas liv. På det här sättet får också en yttre part ta ställning.

Mellan Peab och beställaren Vägverket finns en konflikt. Peab vill förstärka berggunden på Brommasidan, Vägverket vill det inte. De anser att det är fullt möjligt att bygga vidare ändå och har starkt kritiserat Peab för deras tidigare stopp och deras inställning. Samtidigt har också Vägverket ett övergripande arbetsmiljöansvar.
– Situationen är absurd, tycker P-O Lindström.
Han har dock inte tagit ställning i konflikten mellan Peab och Vägverket utan ser uteslutande till arbetsmiljöaspekten.
– Man kan inte tvinga människor att jobba på bron så länge det inte är säkert. Det går inte att tumma på säkerheten, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Regeringen avgör stopp på Tranebergsbron

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig