info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ras i Skanskas kvartalsvinst

Jämfört med motsvarande kvartal förra året sjönk Skanskakoncernens vinst med hälften under tredje kvartalet. Sett till årets alla månader är minskningen endast en procent.

Skanska presenterar i dag, onsdag, sin niomånadersrapport för koncernen för 2015. Den visar ett rörelseresultat på 3,4 miljarder kronor för årets första nio månader. Förra året var motsvarande siffra 3,5 miljarder kronor. Intäkterna låg på 111,7 miljarder, att jämföra med 101,6 miljarder förra året.

Vinstras i kvartal tre

Orderingången i byggverksamheten har sjunkit med nitton procent hittills i år jämfört med förra året, från 105,1 till 92,2 miljarder.
Vinsten, resultatet efter skatt, för endast det tredje kvartalet låg på 658 miljoner. Det är en halvering jämfört med förra året. Då låg vinsten under det tredje kvartalet på 1,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet sjönk samtidigt med 52 procent, från 1,9 miljarder till 901 miljoner. Men sett till årets alla månader ligger minskningen av resultatet efter skatt endast på en procent, medan rörelseresultatet då minskat med två procent.

Nedskrivningar i USA

Skanskas vd Johan Karlström uppger i en kommentar att den finansiella ställningen är stark inför det fjärde kvartalet. Han konstaterar att man under det tredje kvartalet gjorde nedskrivningar i den amerikanska byggverksamheten, på grund av kostnadsökningar i projekten. Nu är högsta prioritet att återupprätta lönsamheten i den amerikanska byggverksamheten. Skanska arbetar för att bli kompenserade för kostnader som man menar uppstått till följd av kundens designförändringar.
Utanför USA beskrivs byggverksamheten som stabil. Den svenska marknaden för bostadsbyggande, kommersiellt husbyggande och stora anläggningsprojekt beskrivs som stark, men med en betydande konkurrens.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ras i Skanskas kvartalsvinst

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig