info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Projekt ska minska byggolyckor

Färre olyckor på stora byggen. Det är målet med ett stort forskningsprojekt på Götatunneln i Göteborg.

Vad är det som gör att en arbetsplats blir säker ? Det vill man ta reda på vid Götatunneln i Göteborg, som är ett stort byggprojekt med en mängd olika yrkesgrupper.
En grupp forskare vid Arbetslivsinstitutet Väst följer byggandet i ett forsknings- och utvecklingsprojekt under hela byggtiden, mellan åren 2001 och 2005.
– Hittills har vi lärt oss hur viktiga alla nivåer är för säkerheten; från ledningsnivå, till grupp och individnivå. Säkerhetstänkandet på olika nivåer påverkar dessutom sannolikt varandra, säger projektledaren Marianne Törner.

Under byggtiden ska forskarna följa byggets utveckling och hur händelser och satsningar påverkar folks attityder och beteenden.
En rad faktorer som har betydelse för säkerheten undersöks.
1. säkerhetsklimat i form av anställdas inställning
2. psykosociala förhållanden som till exempel stress
3. entreprenörers och beställares system och metoder för att hantera säkerhet

Arbetslivsinstitutet gör återkommande enkätstudier, intervjuer och besök på arbetsplatsen. Målet är att se hur olika aktörer hanterar säkerhetsfrågorna, hur samarbete mellan dem sker och vilka effekter det har på säkerheten.

Intresset för att delta har varit stort bland byggnadsarbetare.
– Vi har fått en fantastisk respons och stor hjälp på arbetsplatsen, säger Marianne Törner.
Tanken är att erfarenheterna från denna arbetsplats ska föras vidare och lära andra arbetsplatser att arbeta säkert.
Men redan under arbetet med Götatunneln återkopplas resultaten tillbaka till arbetsplatsen i form av delrapporter. Det går också ut till andra arbetsplatser vid branschseminarium.
Tidigare erfarenheter från bland annat Öresundsförbindelsen har visat att man kan ha en låg olycksfallsstatistik även på stora byggprojekt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Projekt ska minska byggolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig