info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Prognosen: så många byggjobb försvinner till 2022

I Byggföretagens nya prognos: press på bostadsbyggandet, färre sysselsatta och lägre byggtakt när det gäller lokaler och kommersiella fastigheter.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, vill se en rejäl höjning av rot-avdraget för att motverka de negativa effekterna från coronapandemin. Foto: Cenneth Niklasson/Byggföretagen

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har idag på morgonen kommit med en prognos för byggandet de kommande två åren. Arbetsgivarna skriver att byggbranschen drabbats av ”virusfrossa” då de ekonomiska utsikterna förändrats på grund av coronapandemin. Tuffast blir det för bostadsbyggandet. Byggföretagen tror att bostadsinvesteringarna faller under hela prognosperioden som gäller för 2020-2021. Orsaken är minskade om- och nybyggnationer av bostäder.

I år påbörjas 35 700 bostäder i flerbostadshus och småhus, en relativt lågt nivå jämfört med de senaste åren. Nästa år blir det något fler, 39 800.

– Det är långt under vad som behöver byggas för att täcka behoven, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen räknar även med att byggandet av nya lokaler och kommersiella fastigheter minskar under perioden. Men allt är inte negativt, det ser bättre ut för anläggningsbyggandet. Där räknar man med en uppgång.

Minskade produktion innebär att det blir färre jobb. Arbetsgivarna tror att sysselsättningen i branschen minskar med 16 000 personer fram till slutet av 2021.

Byggbranschen har klarat sig bättre än många andra sektorer under coronakrisen. Många byggen har rullat på som vanligt. Byggföretagen lyfter fram i prognosen att de ännu inte efterfrågat några särskilda krisåtgärder för branschen. Men nu kommer de med ett förslag.

– En åtgärd som skulle göra god nytta är en rejäl höjning av rot-avdraget, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Läs mer om arbetsgivarnas rot-förslag här.

Arbetsgivarna vill även se satsningar på infrastrukturbyggande. Inte minst för att hålla igång hela landet.

– Byggbranschen har stor betydelse för återstarten av hela samhället efter corona-krisen. Nu gäller det att stat och kommuner orkar hålla i planerna som finns, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Prognosen: så många byggjobb försvinner till 2022