info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

PLR vill få rätt att välja bort ackord

Mer makt åt arbetsgivaren över lönesystemet och över vem som får gå vid arbetsbrist. Nya arbeten med lägre löner. Det är några av arbetsgivarnas krav gällande plåt- och ventilationsavtalet.

Vi skrev igår om Byggnads yrkanden inför förhandlingar om det nya plåt- och ventilationsavtalet. De gällde bland annat ändringar i syfte att öka motivationen för att jobba på ackord.
Nu har även arbetsgivarna gått ut med sina krav. De slår fast att det vore otänkbart att acceptera löneökningar över de som parterna i industrin enas om. De menar att en sådan lönesättning skulle öka en redan hög konkurrensutsatthet.
Byggnads lönekrav ligger dock över vad industrifacken krävt. Byggnads kräver 3,2 procent på sina avtal, medan industrifacken krävt 2,8. Även industriavtalen förhandlas nu och arbetsgivarna har talat för löneökningar på under en procent.

Läs mer: Följ hela Byggnadsarbetarens avtalsbevakning här

Lägre löner för enkla jobb

PLR ansluter sig också till de arbetsgivare, däribland Sveriges Byggindustrier, som vill ha anställningar med lägre löner för enklare jobb. PLR skriver att dessa ska ha en lönenivå som ”återspeglar vad det är möjligt för företagen att betala för dylik arbetskraft”. Resonemanget bygger på att branschen är i stort behov av arbetskraft och att den kvalificerad produktionen minskar när högavlönad personal med yrkesbevis gör mycket enkla arbeten.
Arbetsgivarna vill tillsätta en arbetsgrupp för frågan.

Undantag från turordning

Arbetsgivarna vill också ändra reglerna vid uppsägning, så att företagen får större utrymme för att behålla personer med särskilda kunskaper när några sägs upp för arbetsbrist.
Det skulle innebära fler undantag från huvudregeln att den med kortast anställningstid får gå först. Dels genom att de anställda delas in i fler turordningskretsar, dels genom att man får undanta fler personer oavsett kretsarna.

Utslagsröst om löneform

Även gällande lönesättning vill PLR öka arbetsgivarens bestämmanderätt. I dag gäller ackord om man inte lyckas enas om löneform, arbetsgivarna vill att företagen i stället ska få utslagsrösten i det läget.
Arbetare som saknar yrkesbevis men har viss lämplig utbildning och minst två års erfarenhet ska få lägre fördelningstal enligt yrkandena. Man vill också ändra reglerna för ob-tillägg, bland annat så att rätten till tillägg börjar en halvtimme senare på kvällen och upphör en halvtimme tidigare på morgonen. Vidare vill PLR minska arbetstidsförkortningen.

Rätt att enas om arbetstid

Enligt yrkandena upplever PLR många gånger att medlemsföretag vill och kan göra upp med sin personal i frågor där de inte får göra det på grund av kollektivavtalet. De vill därför öka företagens utrymme för att göra upp direkt med sina anställda gällande bland annat arbetstidens förläggning och ersättning vid resor. Man vill också tillsätta en arbetsgrupp som ska se över företagens kostnader för resor till och från jobbet, som man menar är orimligt höga.
Medan Byggnads har yrkat på stärkt rätt till ledighet för fackligt och politiskt arbete vill arbetsgivarna ta bort den paragrafen i avtalet och hänvisa till de rättigheter lagen ger.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: PLR vill få rätt att välja bort ackord

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig